Mistrzostwa Ma³opolski Dzieci i M³odzików w £ucznictwie 2016, Dobczyce

Mistrzostwa Małopolski Dzieci i Młodzików w łucznictwie

W ostatnią sobotę wakacji, 27 sierpnia 2016 r. w Dobczycach, odbyły się zawody łucznicze – X Mistrzostwa Małopolski Dzieci i Młodzików. Klub GROT Zabierzów reprezentowała skromna 7-osobowa drużyna w składzie: młodziczki – Marta Walczak, Maja Janik, Zuzanna Kościelniak, Aleksandra Berbeć, chłopcy – Piotr Szczepański, Miłosz Wędzina oraz jedna dziewczynka młodsza –Gabriela Molenda. W zawodach uczestniczyło 84 łuczników z 9 klubów Małopolski.

DSC_0387

Dożynki 2016 w Brzezince

Gminne dożynki 2016 odbyły się w niedziele 21 sierpnia w Brzezince. Cała miejscowość była pięknie i okazale udekorowana kwiatami, kłosami zbóż i wstążkami. Dożynki rozpoczęły się mszą św. koncelebrowaną przez  ks. proboszcza Andrzeja Badurę, ks. dziekana Stanisława Kozieła i ks. Szymona Janiczka w kaplicy p. w. św. Maksymiliana Kolbego.

9

Mieszkańcy Więckowic na wycieczkach

Stowarzyszenie Sportowe LKS POTOK wspólnie z instruktorem świetlicy środowiskowej organizuje zróżnicowane wycieczki dla mieszkańców sołectwa. Część wyjazdów przeznaczona jest dla dzieci, niektóre są wycieczkami  rodzinnymi. Są też szczególnie polecane wyjazdy dla Seniorów. Miejsca zwiedzania, trasy wycieczek są przygotowywane  prawie z rocznym wyprzedzeniem a mieszkańcy mają znaczny udział w ich planowaniu.

DSC_0670

Kino Letnie na Rynku w Zabierzowie

Pierwszy pokaz Kina Letniego organizowany przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów już za nami…..Kino kojarzy nam się zazwyczaj z dużą salą kinową, nic bardziej mylnego, 13 sierpnia br., po raz pierwszy na płycie Rynku w Zabierzowie mieliśmy przyjemność wziąć udział w sensie kina wyjątkowego, bo plenerowego.

DSC_0752

„Koncert przy Fontannie” na Rynku w Zabierzowie

W kolejne już niedzielne popołudnie 14 sierpnia 2016 r. na Rynku w Zabierzowie miał miejsce drugi występ z cyklu „Koncertów przy Fontannie” organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Przed zabierzowską publicznością wystąpił zespół wokalno – instrumentalny Artes Ensamble w składzie: Maria Antkowiak – sopran, Małgorzata Janaszek – wiolonczela, Andrzej Janaszek – fortepian.

1

„Gmina Zabierzów” oraz „Rodzinną Rowerowa Familiada w Dolinie Będkowskiej” w finale XVII edycji plebiscytu -Wielkie Odkrywanie Małopolski

Plebiscyt Wielkie Odkrywanie Małopolski organizowany jest przez Gazetę Krakowską wspólnie z Województwem Małopolskim, Małopolską Organizacją Turystyczną,Telewizją Polska SA Oddział w Krakowie oraz Radiem Kraków. Patronem  przedsięwzięcia jest Marszałek Małopolski – Jacek Krupa, który jest jednocześnie Przewodniczącym Kapituły.

7

Karina Lipiarska-Pałka – Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro 2016

Łuczniczka Karina Lipiarska-Pałka zajęła 40. miejsce w rundzie rankingowej w turnieju kobiet podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Ostatecznie Karina znalazł się w gronie zawodniczek zajmujących 33 miejsce zdobywając w pojedynku z reprezentantką Turcji ANAGOZ Yasemin 5 pkt /przegrana wynikiem 5:6 po barażu 6:9/, a to w tym gronie udało się jeszcze tylko jednej zawodniczce.

DSC_0097

I Koncert przy Fontannie na Rynku w Zabierzowie

W niedzielne popołudnie 7 sierpnia br. na Rynku w Zabierzowie miał miejsce pierwszy występ z cyklu „Koncertów przy Fontannie” organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Przed zabierzowską publicznością wystąpiło Trio Dell Arco w składzie: Bożena Krikov (skrzypce), Paulina Grzybek (skrzypce) oraz Mateusz Grzybek (kontrabas).

IMG_000102

Dni Nielepic 6 -7 sierpnia 2016

Rada Sołecka wraz z sołtysem Nielepic Stanisławem Damem w dniach 6-7 sierpnia 2016 zorganizowali pod patronatem Wójta Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan oraz Starosty Powiatu Krakowskiego Józefa Krzyworzeki Dni Nielepic.

slider

Najnowszy dodatek do miesięcznika „Znad Rudawy” – sprostowanie

Sprostowanie do Dodatku miesięcznika Znad Rudawy – sierpień 2016 dotyczące boiska wielofunkcyjnego w Burowie: niniejszym informujemy, iż  planowane jest oddanie do użytkowania boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w Burowie do połowy sierpnia 2016 r. – Redakcja Dodatku do miesięcznika Znad Rudawy.

TSZ_3661

Rajd Starych Samochodów i Pokaz Elegancji o Puchar Wójta Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan Zabierzów 2016

23 lipca w samo południe z ORiW Nad Zalewem Kryspinów, po raz drugi ruszył Rajd kantYny pod patronatem honorowym Wójta Gminy Zabierzów. Część uczestników Rajdu przyjechała już 22 lipca w piątek na tradycyjne ognisko. Od rana zjeżdżały się inne załogi rejestrujące się do startu w Rajdzie. No i ruszyły, co minutę wyjeżdżały piękne samochody – absolutny miks aut z dawnego RWPG, oraz zachodnich cacek.  Zgromadzeni widzowie przyglądali się ruszającym kolejno oldtimerom.

1

Gmina Zabierzów pożegnała kardynała Franciszka Macharskiego Honorowego Obywatela Gminy Zabierzów

W dniu 5 sierpnia 2016 r. delegacja samorządu Gminy Zabierzów w składzie Maria Kwaśnik Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów, Piotr Budziak skarbnik Gminy Zabierzów oraz Anetta Kucharska kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów uczestniczyła w uroczystości pogrzebowej Kardynała Franciszka Macharskiego Honorowego Obywatela Gminy Zabierzów. Swoim życiem, duchową łącznością, obecnością i wsparciem dla dzieł miłosierdzia realizowanych w gminie Zabierzów a zwłaszcza Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach oraz Fundacji Wspólnota Nadziei w Więckowicach wniósł trwałe zasługi dla Gminy Zabierzów.

logo_IIRRR

2. Rekreacyjny Rajd Rowerowy Blisko Krakowa – już wkrótce!

Już 18 września br. Odbędzie się 2. Rekreacyjny Rajd Rowerowy Blisko Krakowa, do udziału zapraszamy wszystkich lubiących aktywnie spędzać swój wolny czas. Zapisy będą trwać od 18 sierpnia do 05 września 2016 r.  Tym razem trasa prowadzi przez zachodnią część obszaru LGD – gminy Czernichów, Liszki, Zabierzów.

PRAKTYKI W NIEMCZECH Z PRAKTYCZNĄ NAUKĄ JĘZYKA

Instytut InBIT w Krakowie na zlecenie Ministerstwa  Rozwoju realizuje projekt dla osób młodych do 35 roku rozpoczynających życie zawodowe. Główną barierą w podjęciu pracy jest brak doświadczenia zawodowego  oraz „puste” CV. ZMIEŃ TO Z NAMI!

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Znak sprawy: WPG-ZG.7000.5.23.2016.KP                                                                                                                                                                                                  

asos5

Senior w akcji

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie województwa małopolskiego do BEZPŁATNEGO udziału w SENIORALNEJ SZKOLE WOLONTARIATU. Jeśli jesteś aktywną osobą? Lubisz działać? Chcesz coś zmienić? Zgłoś się! Przygotuj się z nami do nowej przygody jaką jest wolontariat!     SENIORALNA SZKOŁA WOLONTARIATU to kompleksowa forma działań, których zadaniem jest upowszechnianie idei wolontariatu, edukowanie, motywowanie i zaangażowanie osób w wieku 60+ w działalność woluntarystyczną. Realizowana jest w ramach projektu „Senior w akcji”, będącego kontynuacją zeszłorocznego projektu „Senior z pasją…”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem przez seniorów z całej małopolski.   I. Szkolenia – 3 dni szkoleniowe, realizowane w okresie II połowa września-listopad- średnio jedno szkolenie w miesiącu, każde szkolenie

Ogłoszenie

WPG-ZG.7000.305.2016.TM                                                                                                                                                                                                      

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabierzów w sprawie planowanych Konsultacji Społecznych dotyczacych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016-2022 oraz projektu uchwały ws.zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu ds.rewitalizacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabierzów w sprawie planowanych Konsultacji Społecznych  dotyczacych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016-2022 oraz projektu uchwały ws.zasad wyznaczania składu oraz zasad działania komitetu ds.rewitalizacji

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353)

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E   Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.) oraz art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2015.1297 ze zm.),   WOJEWODA MAŁOPOLSKI   zawiadamia strony postępowania o wydaniu 26 lipca 2016 r. decyzji nr 3/Z/2016 (znak sprawy: WI-XI.7840.1.11.2016.JR), na wniosek złożony przez inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, działającego przez pełnomocnika: Pana Roberta Łopusiaka, adres do korespondencji: CE Project Group sp. z o.o., sp.k., 31-514 Kraków, al. płk. Beliny-Prażmowskiego 12, o zmianie pozwolenia na budowę nr 5/BK/2015 z 17 czerwca 2015 r. znak: WI-VI.7840.1.32.2015.BC, inwestycji

Ankieta postaw niskoemisyjnych

Ankieta postaw niskoemisyjnych .W związku z przystąpieniem Stowarzyszenia Metropolia Krakowska (SMK) do opracowania „Metropolitarnego Programu Postaw Niskoemisyjnych” zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Państwa opinia jest dla nas niezwykle ważna z punktu widzenia poprawy jakoś powietrza w gminach. Poniższa ankieta będzie wykorzystana tylko i wyłącznie na opracowanie w/w dokumentu.

OGŁOSZENIE

  Znak:WGK.7150.25.2016.BG                                                                                                                                                                                                    

Projekt „Młodzi, aktywni i doświadczeni na małopolskim rynku pracy 2”

Związek Młodzieży Wiejskiej, wspólnie z Fundacją Polskiej Akademii Nauk, rozpoczyna realizację projektu “Młodzi, aktywni i doświadczeni na małopolskim rynku pracy 2”, który jest przedsięwzięciem będącym efektem doświadczeń wyżej wspomnianych organizacji, w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób młodych w trudnej sytuacji na rynku pracy w województwie małopolskim.

logo_IIRRR

2. Rekreacyjny Rajd Rowerowy Blisko Krakowa – już wkrótce!

Już 18 września br. Odbędzie się 2. Rekreacyjny Rajd Rowerowy Blisko Krakowa, do udziału zapraszamy wszystkich lubiących aktywnie spędzać swój wolny czas. Zapisy będą trwać od 18 sierpnia do 05 września 2016 r.  Tym razem trasa prowadzi przez zachodnią część obszaru LGD – gminy Czernichów, Liszki, Zabierzów.

Narodowe czytanie na Rynku w Zabierzowie

TO JUŻ V EDYCJA AKCJI „NARODOWE CZYTANIE”, ODBYWAJĄCEJ SIĘ POD PATRONATEM PARY PREZYDENCKIEJ. W TYM ROKU CZYTAMY „QUO VADIS” H. SIENKIEWICZA. Zapraszamy w sobotę, 3 września na Rynek w Zabierzowie. Początek imprezy o godzinie 15.00.

Mistrzostwa Ma³opolski Dzieci i M³odzików w £ucznictwie 2016, Dobczyce

Mistrzostwa Małopolski Dzieci i Młodzików w łucznictwie

W ostatnią sobotę wakacji, 27 sierpnia 2016 r. w Dobczycach, odbyły się zawody łucznicze – X Mistrzostwa Małopolski Dzieci i Młodzików. Klub GROT Zabierzów reprezentowała skromna 7-osobowa drużyna w składzie: młodziczki – Marta Walczak, Maja Janik, Zuzanna Kościelniak, Aleksandra Berbeć, chłopcy – Piotr Szczepański, Miłosz Wędzina oraz jedna dziewczynka młodsza –Gabriela Molenda. W zawodach uczestniczyło 84 łuczników z 9 klubów Małopolski.