IMG_1141

I Gminny Przegląd Jasełek – nagrody wręczone!

02 lutego 2016r. w Sali Teatralnej Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego „Dolina Słońca” w Radwanowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród w I Gminnym Przeglądzie Jasełek pod patronatem wójt Elżbiety Burtan. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: przedszkola i klasy I-III. Grand Prix otrzymała szkoła z Brzezia, a indywidualne wyróżnienie Szymon Szkodny z SP w Brzeziu.

Bez nazwy 1

Najnowszy Dodatek do miesięcznika Znad Rudawy

Przekazujemy Państwu wersję elektroniczną kolejnego numeru dodatku do miesięcznika „Znad Rudawy”. Staramy się spełnić Państwa oczekiwania i dostarczyć potrzebnych informacji o pracy samorządu lokalnego.Chcemy, aby dodatek trafił do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy Zabierzów, aby nasza informacja służyła pomocą w codziennym życiu, ułatwiała poruszanie się w gąszczu przepisów, by podpowiadała, co, gdzie i kiedy załatwić w Urzędzie, z jaką sprawą zwrócić się do sołtysa lub do instytucji i organizacji funkcjonujących w gminie.

podatki1

Sukces akcji podatkowej w 2015 roku!

Szanowni Państwo, chcemy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy w ostatniej deklaracji PIT wskazali miejsce zamieszkania w gminie Zabierzów i tym samym zmienili swoją właściwość miejscową organu podatkowego. Sukces akcji, którą w skali Polski zainicjowała gmina Zabierzów: „Czy chcesz aby Twoje podatki wracały do Ciebie” jest bardzo duży.

Bez nazwy 1

Rozstrzygnięty! I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Zabierzów w 2016 r.

W dniu 30 grudnia 2015 r. został zamknięty nabór wniosków w I Otwartym Konkursie Ofert. Konkurs dotyczył realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji  oraz na zadania z zakresu upowszechniana sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Zabierzów w roku 2016. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do Urzędu Gminy Zabierzów wpłynęły oferty na zadania:

DSCN1354

Turniej Kmita Cup – w grupie Skrzatów oraz rocznika 2006

W kolejnej odsłonie piłkarskiego Turnieju Kmita Cup, która miała miejsce w sobotę, 23 stycznia 2016 r. na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabierzowie, tym razem przyszło rywalizować najmłodszym adeptom  piłki nożnej – Skrzatom, a więc dzieciom z rocznika 2009 i młodszym. Przyznać przy tej okazji wypada, że w tym przypadku słowo rywalizacja jest użyte nieco na wyrost, gdyż bardziej od wyniku liczyła się tego dnia przede wszystkim dobra zabawa, na brak której nikt z zebranych nie mógł narzekać.

Bez tytułu

Program w TVP3 Kraków – „Krakowski targiem”

Program w TVP3 Kraków – „Krakowski targiem” Zachęcamy do oglądnięcia wydania programu „Krakowskim targiem” TVP3 Kraków z dnia 24.01.2016r. z udziałem Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Anetty Kucharskiej. Program porusza kwestie dotyczące ochrony oraz możliwości zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. 

DSCN2402

Spotkanie seniorów w restauracji Kochanów

W piątkowy wieczór, 08 stycznia 2016 roku Seniorzy zgromadzili się licznie w Restauracji Kochanów, aby wspólnie kolędować. Duża frekwencja i przebieg uroczystości przeszedł najśmielsze oczekiwania głównego organizatora – sołtysa wsi Mariusza Koźbiała.

P1230050

Święto w Teresinie

W dniach 23-24 stycznia w Teresinie z okazji 50-cio lecia sekcji łuczniczej LKS „Mazowsze” Teresin odbył się międzynarodowy turniej łuczniczy „Memoriał Karola Hibnera” poświęcony pamięci byłego Prezesa PZŁucz.

Bez nazwy 1

LODOWISKO NA RYNKU W ZABIERZOWIE

Na ten moment z pewnością czekali nie tylko najmłodsi mieszkańcy Gminy Zabierzów. Od niedzieli (10 stycznia) od godz. 9 można się ślizgać na zabierzowskim sezonowym sztucznym lodowisku. W tym roku po raz pierwszy lodowa tafla powstała na  Rynku.

DSC02857

Przegląd Jasełek – RADWANOWICE 2016

W dniach 14-15 stycznia 2016 roku w Sali Teatralnej Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego „Dolina Słońca” w Radwanowicach odbył się I Gminny Przegląd Jasełek, zorganizowany przez M. Madeję, M. Buczak i A. Mitkę z Oświatowego Towarzystwa Integracyjnego we współpracy z Fundacją Anny Dymnej  „Mimo Wszystko”.

kolektory

Kolektory słoneczne w 2016 r. z wysoką dotacją Gminy Zabierzów

W ramach Projektu pn.: „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych” realizowanego przez Gminę Zabierzów w porozumieniu z Gminą Niepołomice w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Gmina Zabierzów zakłada kolektory słoneczne Viessmann płaskie. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

5

Hej kolędy to czas czyli Przegląd Kolęd i Pastorałek w Zabierzowie

Mimo że święta już za nami, to w powietrzu nadal czuć tę magiczną moc Bożego Narodzenia. Towarzyszące zewsząd kolędy pozwalają choć na chwilę wrócić pamięcią do rodzinnej atmosfery Świąt Bożego Narodzenia. Właśnie dlatego w piątek 15 stycznia 2016 r. odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolędy to czas”, zorganizowany przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz Sołectwo Zabierzów.

12471871_1055722897791687_2031093847965590301_o

Jasełka Zabierzowskie

W ostatnim czasie wielką popularnością cieszyły się „Jasełka” przygotowane przez dzieci i młodzież z różnym ciekawym scenariuszem, niejednokrotnie osadzone w teraźniejszych realiach, chętnie oglądane i oklaskiwane przez zgromadzonych widzów.

DSC05883

Kmita Cup 2016 wśród Orlików i Młodzików

Ostatnie dwa weekendy w Akademii Piłkarskiej Kmita Zabierzów upłynęły przede wszystkim pod znakiem kolejnych turniejów halowych, rozgrywanych w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabierzowie w ramach corocznego Kmita Cup.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie, (Zabierzów, Rynek 1), na tablicy ogłoszeń w dniach od 09.02.2016 r. do 01.03.2016 r. podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność Gminy Zabierzów.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 26/10 w Nielepicach stanowiącej własność gminy. Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Dopłaty do materiału siewnego. Kwalifikowany materiał siewny gwarancją dobrych plonów.

Od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego – zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.

Informacja o posługiwaniu się unieważnionym dowodem osobistym.

Wójt Gminy Zabierzów informuje, iż dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, w związku z czym posługiwanie się takim dowodem może mieć negatywne konsekwencje dla jego posiadacza np. podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.  

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na wynajęcie boksu garażowego o pow. 16,40 m2, oznaczonego nr. B5, stanowiącego część szeregu garażowego (dziewięć boksów garażowych) położonego w Karniowicach, gmina Zabierzów na działce nr 109/25, w której to działce Gmina Zabierzów posiada prawo własności w  części 111/1000. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 109/25 o powierzchni 0,026 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR2K/00030639/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w działka położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „MW”. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „MW” przeznacza się na cele zabudowy wielorodzinnej wraz z urządzeniami związanymi z jej obsługą oraz zielenią przydomową. 2. W terenach, o których mowa w ust.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w UG Zabierzów

Od stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy Zabierzów zostanie uruchomiony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego. Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają: osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65. lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.   W celu uzyskania porady prawnej należy zadzwonić pod nr telefonu 12 283-07-11 i umówić się na wizytę. Porady prawne będą udzielane w godzinach od 14.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1 (pokój nr 0.16). Szczegółowe

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem trzech pomieszczeń, przedsionka, pomieszczenia higieniczno-sanitarnego o łącznej powierzchni użytkowej 47,30 m²,znajdujące się na I piętrze w budynku Ośrodka Zdrowia w Zabierzowie przy ul. Śląskiej 236. Budynek posadowiony jest na działce nr 56/1 o powierzchni 0,5418 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta Nr KR2K/00055382/8 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy Zamiejscowy Wydział VI w Krzeszowicach. Pomieszczenia przeznaczone są pod działalność medyczną lub około medyczną. W/w pomieszczenia wyposażone są w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie. Cena wywoławcza za wynajęcie 1m² wynosi: 10,00zł netto (słownie: dziesięć złotych 00/100) . Do w/w  stawki zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT. W/w stawka nie obejmuje opłaty za media. Miesięczny czynsz najmu ustalony na podstawie wylicytowanej

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego uprzejmie informuje, iż od dnia 20 stycznia br. został wyłożony do publicznego wglądu projekt planu ochrony, dla Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego – uwzględniający zakres projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLH120059 Dolina Sanki. Wnioski i zastrzeżenia do planu można składać w terminie do 21 lutego 2016 r. Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, z zakresu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017, którego celem jest „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Zabierzów możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale Nr XLII/372/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014  roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Zabierzów przedszkolach publicznych i innych formach wychowania przedszkolnego w zakresie przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli prowadzonych przez gminę Zabierzów (t.j. Dz. Urz. z 2015 r. poz. 4811)”. Zarządzenie oraz pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

INFORMACJA DLA OSÓB PODLEGAJĄCYCH KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2016 ROKU

Kwalifikacja wojskowa dotycząca osób z terenu Gminy Zabierzów trwać będzie od 10  do 16 marca 2016 roku. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej otrzymają wezwania z Urzędu Gminy w Zabierzowie w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej na ul. Podwale 3/7 w Krakowie (Budynek sprzedaży biletów MPK) z wyznaczonym terminem i godziną. Jeżeli wzywana osoba jest osobą niepełnosprawną, poruszającą się na wózku inwalidzkim prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu. Dodatkowych informacji dotyczących kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Urzędzie Gminy Zabierzów, Rynek 1 p.2.4, tel. (12) 285-41-06,  (12) 283-07-45, e-mail: z.dziuba@zabierzow.org.pl 

REKRUTACJA do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I szkół podstawowych w gminie Zabierzów

Harmonogram oraz szczegółowe terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I szkół podstawowych, określa Zarządzenie Wójta Gminy Zabierzów Nr 16/2016 oraz Nr 17/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.

10 stycznia Łączymy pokolenia dla WOŚP

W tym roku rzesza wolontariuszy będzie kwestować na na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Finał WOŚP tradycyjnie odbędzie się przy Centrum Kultury w Zabierzowie.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do wynajęcia trzy pomieszczenia, przedsionka, pomieszczenia higieniczno-sanitarnego o łącznej powierzchni użytkowej 47,30m²,znajdujące się na I piętrze w budynku Ośrodka Zdrowia w Zabierzowie przy ul.Śląskiej 236.

WAŻNA INFORMACJA

Ze względów technicznych Kasa Urzędu Gminy Zabierzów w dniu: 31 grudnia 2015 r. (czwartek) będzie nieczynna. Wpłaty podatków, opłat i innych należności gminy można dokonywać w Banku Spółdzielczym przy ulicy Kolejowej 10 w Zabierzowie do godz. 11 00. Za utrudnienia przepraszamy.

DSC_0144

Muzyka tysiąca i jednej nocy w Centrum Kultury

„Muzyka tysiąca i jednej nocy” koncert w wykonaniu Małopolskiej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Joanny Natalii Ślusarczyk, to już siódma edycja zabierzowskich spotkań z muzyką klasyczną i rozrywkową. Tym razem wykonawcy wprowadzili słuchaczy, z jednej strony w świat czarów i baśni, z drugiej przenieśli wszystkich w podróż do odległych czasem zakątków i kultur. Na scenie obok orkiestry symfonicznej pojawili się muzycy jazzowi, łącząc tradycyjne brzmienie klasycznych instrumentów z swingową i taneczną muzyką świata.

1491454_1063356217028355_7278213261051048360_o

Kostiumowy bal karnawałowy w Klubie Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie

W dniu 30 stycznia 2016 r. Klub Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie zakończył karnawał balem przebierańców. Do wspólnej zabawy zaproszeni zostali zaprzyjaźnieni z Klubem mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej z Karniowic i członkowie Koła Gospodyń Wiejskich z Niegoszowic. Zabawa była wyśmienita. Do tańca przygrywał wspaniały muzyk i wokalista Przemek Pajdzik.

IMG_1141

I Gminny Przegląd Jasełek – nagrody wręczone!

02 lutego 2016r. w Sali Teatralnej Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego „Dolina Słońca” w Radwanowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród w I Gminnym Przeglądzie Jasełek pod patronatem wójt Elżbiety Burtan. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: przedszkola i klasy I-III. Grand Prix otrzymała szkoła z Brzezia, a indywidualne wyróżnienie Szymon Szkodny z SP w Brzeziu.

Bez nazwy 1

Najnowszy Dodatek do miesięcznika Znad Rudawy

Przekazujemy Państwu wersję elektroniczną kolejnego numeru dodatku do miesięcznika „Znad Rudawy”. Staramy się spełnić Państwa oczekiwania i dostarczyć potrzebnych informacji o pracy samorządu lokalnego.Chcemy, aby dodatek trafił do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy Zabierzów, aby nasza informacja służyła pomocą w codziennym życiu, ułatwiała poruszanie się w gąszczu przepisów, by podpowiadała, co, gdzie i kiedy załatwić w Urzędzie, z jaką sprawą zwrócić się do sołtysa lub do instytucji i organizacji funkcjonujących w gminie.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie, (Zabierzów, Rynek 1), na tablicy ogłoszeń w dniach od 09.02.2016 r. do 01.03.2016 r. podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność Gminy Zabierzów.