IMG_5345

Przedstawienie Jasełkowe Uczniów z Brzezia w DPS Więckowice

27 stycznia 2015 gościliśmy w Naszym Domu Uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki z Brzezia. Celem wizyty było przedstawienie nowoczesnych jasełek dla społeczności Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach. Scenariusz jasełek opracowała pani Agnieszka Tarnowska, na gitarze grała pani Joanna  Langner.

Bez nazwy 1

Wysoka pozycja gminy Zabierzów w ogólnopolskim rankingu gmin

Gmina Zabierzów bierze udział w „Rankingu gmin” w kategorii gminy wiejskie organizowanym przez Związek Powiatów Polskich. W rankingu uczestniczymy od 2006 roku. Od 6 lat zajmujemy miejsca w pierwszej dziesiątce. W roku 2014 gmina Zabierzów otrzymała 26970 punktów, co uplasowało nas na wysokiej 4 pozycji w skali kraju.

IMG_5031

Klub Seniora „Złota Jesień” z Zabierzowa w DPS Więckowice

W środę 14 stycznia 2015r., Klub Seniora „Złota Jesień” z Zabierzowa, zaprezentował mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach przedstawienie jasełkowe. Występ artystyczny przeplatany był kolędami i pastorałkami, do śpiewu których zapraszani byli mieszkańcy i pracownicy domu.

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Zabierzów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu o łącznej powierzchni użytkowej 130,36 m², znajdujący się na poziomie -1 (podziemia) budynku Centrum Usług Obywatelskich w Zabierzowie, przy ul. Kolejowej 24, położonego na działce ewidencyjnej nr 411/13 o powierzchni 1,77 ha dla której prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 27402/0 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Wydział VI Zamiejscowy w Krzeszowicach. Lokal składa się z: -sali obsługi; -zaplecza sanitarnego + wc; -zaplecza + komunikacji. Wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie i wentylację mechaniczną. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabierzów ww. działka położona jest w terenach komercyjnych (UC), przeznaczona na cele: 1) działalności w zakresie: handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, rzemiosł usługowego i produkcyjnego, wytwórczości, realizowanych

Obwieszczenie

W załączeniu obwieszczenie Wojewody Małopolskiego informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego.

„Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”.

Szanowni Państwo! Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, serdecznie zaprasza Państwa do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania firmy. Usługi te realizowane są przez Izbę w ramach projektu 5.2 PO Innowacyjna Gospodarka (w załączeniu informacja).

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r.

Urząd Gminy Zabierzów uprzejmie informuje przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  o obowiązku dokonania opłat za przedmiotowe zezwolenia na rok 2015 oraz o złożenie stosowanych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów i alkoholowych w roku 2014 TERMIN do dnia 31.01.2015 roku.

Pomóżmy Emilce – koncert charytatywny

 Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pomóc 3-letniej Emilce w walce z chorobą na niezwykły koncert charytatywny, przygotowany przez uczniów olkuskich szkół ponadgimnazjalnych.  Koncert odbędzie się w dniu 04.02.2015 w godzinach 16.00-18.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Olkuszu.

Biała sobota w MASMED s.c

„W sobotę 31.01.2015 podczas białej soboty w MASMED s.c. będą mogli Państwo skorzystać z poniższych badań w przystępnych cenach. – audiometryczne badanie słuchu – 10 zł – USG (doppler) żył kończyny dolnej       – 10 zł – USG (doppler) żył 2 kończyn dolnych   – 60 zł Badania przeprowadzane będą w godzinach 9:00 – 14:00. Zapraszamy do rejestracji. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń”

Wyniki I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Zabierzów w 2015 r.

W dniu 12 stycznia 2015 r. został zamknięty nabór wniosków w I Otwartym Konkursie Ofert. Konkurs dotyczył realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji  oraz na zadania z zakresu upowszechniana sportu i kultury fizycznej na terenie Gminy Zabierzów w roku 2015. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do Urzędu Gminy Zabierzów wpłynęły oferty na zadania:

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Zabierzów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu o łącznej powierzchni użytkowej 130,36 m², znajdujący się na poziomie -1 (podziemia) budynku Centrum Usług Obywatelskich w Zabierzowie, przy ul. Kolejowej 24, położonego na działce ewidencyjnej nr 411/13 o powierzchni 1,77 ha dla której prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 27402/0 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Wydział VI Zamiejscowy w Krzeszowicach. Lokal składa się z: -sali obsługi; -zaplecza sanitarnego + wc; -zaplecza + komunikacji. Wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie i wentylację mechaniczną. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabierzów ww. działka położona jest w terenach komercyjnych (UC), przeznaczona na cele: 1) działalności w zakresie: handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, rzemiosł usługowego i produkcyjnego, wytwórczości, realizowanych

IMG_5345

Przedstawienie Jasełkowe Uczniów z Brzezia w DPS Więckowice

27 stycznia 2015 gościliśmy w Naszym Domu Uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki z Brzezia. Celem wizyty było przedstawienie nowoczesnych jasełek dla społeczności Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach. Scenariusz jasełek opracowała pani Agnieszka Tarnowska, na gitarze grała pani Joanna  Langner.