Liga Robin-Hood'a w Suchej Beskidzkiej (2016.05.02)

Zawody łucznicze dla dzieci i młodzieży o puchar Burmistrza Miasta oraz Liga Robin-Hood’a

Tradycyjnie, od 16 już lat, 2 maja, w Suchej Beskidzkiej rozgrywane są zawody łucznicze dla dzieci i młodzieży o puchar Burmistrza Miasta oraz Liga Robin-Hood’a. Turniej ten rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych – dla uczniów szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów. W tym roku wzięło w nim udział prawie 90 zawodników z województw małopolskiego i śląskiego, reprezentując 12 klubów. Drużyna Grota Zabierzów składała się z 8 łuczników.

x

„Szansa na większe dotacje na wymianę pieców”

Polecamy artykuł w Dzienniku Polskim „Są szanse na większe dotacje na wymianę pieców” -18 maja odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie wysokości dotacji dla małopolskich gmin, w których wymieniane będą stare piece węglowe.

DSC03502

Finał Konkursu Literacko – Plastycznego „… za Bugiem serce nasze zostało” KRAKÓW – ZABIERZÓW 2016

18 kwietnia 2016 roku zakończył się konkurs, którego głównym celem było pielęgnowanie pamięci o tradycji i kulturze polskich Kresów. Rozwijanie poczucia estetyki oraz kształtowanie wrażliwości w odbiorze tekstów literackich, sztuki i tradycji Kresowych, a także inspirowanie dzieci, młodzież i dorosłych do wyrażania swoich uczuć w twórczości literackiej i plastycznej.

zdj 7

Polsko-hiszpańska wymiana uczniowska w Gimnazjum w Rząsce

Gimnazjum im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce i IES Itaca Tomares z Sewilli to szkoły uczestniczące w projekcie wymiany uczniowskiej, którego inicjatorem i koordynatorem jest wicedyrektor do spraw dydaktycznych Zespołu Szkół w Rząsce, nauczyciel języka angielskiego p. mgr Beata Ziębińska.

Bez nazwy 1

Najnowszy dodatek do miesięcznika Znad Rudawy

Przekazujemy Państwu wersję elektroniczną kolejnego numeru dodatku do miesięcznika „Znad Rudawy”. Staramy się spełnić Państwa oczekiwania i dostarczyć potrzebnych informacji o pracy samorządu lokalnego.Chcemy,aby dodatek trafił do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy Zabierzów, aby nasza informacja służyła pomocą w codziennym życiu, ułatwiała poruszanie się w gąszczu przepisów, by podpowiadała, co, gdzie i kiedy załatwić w Urzędzie, z jaką sprawą zwrócić się do sołtysa lub do instytucji i organizacji funkcjonujących w gminie.

9

XI Puchar Rycerza Kmity z rekordem Polski!

Już po raz jedenasty w Zabierzowie odbyły się Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Rycerza Kmity. Dwudniową imprezę zainicjowała wójt Elżbieta Burtan wraz z Organizatorami i dyrektorem OSR Zabierzów Adamem Lissem podczas oficjalnego rozpoczęcia wyścigów. Zawody były dofinansowane ze środków budżetu Gminy Zabierzów.

Certyfikat

Na szlakach kultury -„Biblioteka – szkolne centrum kultury”

Biblioteka Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół w Rudawie  uczestniczyła okresie od 29 października 2015 roku do 21 marca 2016 roku w konkursie „Biblioteka – szkolne centrum kultury”   koordynowanym przez Studium Prawa Europejskiego. W tym czasie nauczyciel bibliotekarz ukończył kurs e-learlingowy pn: „Biblioteka – szkolne centrum kultury” i przeprowadził wymagane przez organizatora konkursy:

logo-img

Strategie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wybrane

Informujemy niniejszym, że w dniu 21 kwietnia br. ogłoszona została lista Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność z Województwa Małopolskiego warunkowo wybranych do realizacji.  Wśród wybranych dokumentów jest Strategia Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa, której członkiem jest Gmina Zabierzów.

Bez nazwy 1

Sukces zawodników LKS Potok na zawodach w Pradze!

23 kwietnia 2016 roku kadra z LKS Potok Więckowice brała udział w Ogólnoeuropejskich Zawodach w Pradze. Zawodnicy zdobyli 13 medali i wspaniałe wspomnienia! Zapraszamy do zapoznania się z relacją z całego pobytu jednej z uczestniczek wyjazdu i zawodniczki LKS Potok– Sary Zawadzkiej. 

2

Wystawa „Cywilizacja” na Rynku w Zabierzowie

Gorąco zachęcamy do obejrzenia niezwykłej wystawy, której autorem jest wybitny rzeźbiarz Michał Batkiewicz. 13 kwietnia 2016 roku na Rynku w Zabierzowie została umieszczona instalacja rzeźb artysty pod nazwą „Cywilizacja”.

IMG_1603

VIII Balicki Przegląd Małych Form Artystycznych

21 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Balicach już po raz ósmy odbył się Balicki Przegląd Małych Form Artystycznych. Wzięli w nim udział młodzi artyści ze szkół w Brzeziu, Kobylanach, Rząsce, Bolechowicach, Zabierzowie i Balicach.

Zdjęcie-0169

Warsztaty dla Seniorów w Więckowicach „PIERWSZA POMOC”

20 Kwietnia br. z incjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej Więckowic zorganizowane zostały kolejne już w tym roku warsztaty dla Seniorów z Sołectwa. Tym razem omawiana była tematyka PIERWSZEJ POMOCY. Zajęcia odbyły się dzięki współpracy z Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów które finansowało wspomniane warsztaty, przeprowadzone przez p. Katarzynę Sochj – Jędrys.

DSC_0079

Polsko – niemieckie forum samorządów i przedsiębiorców

16 kwietnia 2016 roku odbyło się forum z udziałem samorządowców i przedsiębiorców z powiatu krakowskiego, wielickiego i zaprzyjaźnionego powiatu monachijskiego z Niemiec. Oprócz wymiany doświadczeń samorządowych i rozmów biznesowych, była to okazja to zaprezentowania oferty inwestycyjnej gminy Zabierzów, którą przedstawił zastępca wójta Bartłomiej Stawarz.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U.2015.2143) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23) WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 27 kwietnia 2016 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: WI-IX.7820.1.32.2015 o uzupełnieniu rozstrzygnięcia decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 01/2016, znak: WI-IX.7820.1.32.2015 z 5 kwietnia 2016 r., o zmianie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 1/2014 znak: WI-IX.7820.1.31.2014 z 4 grudnia 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, pn.: Budowa wieży kontroli ruchu lotniczego TWR Kraków Balice wraz z infrastrukturą techniczno-administracyjną w Balicach, gmina Zabierzów.  

Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Zabierzów. Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Dzień 2 maja 2016 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Zabierzów

Szanowni Państwo, w związku z Zarządzeniem Nr 82/ 2016 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Zabierzów uprzejmie informuję, że dzień 2 maja 2016 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Zabierzów i zostanie odpracowany w dniu 7 maja 2016 roku (sobota) w godzinach od 8.00 do 17.00. 

OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zabierzów, podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do wynajęcia pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 19,09m², oraz część pokoju socjalnego o powierzchni 5,12 m² znajdujące się na parterze w budynku Ośrodka Zdrowia stanowiącym własność Gminy Zabierzów w miejscowości Rząska ul.Krakowska 121. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 295/3 o powierzchni 0,89ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR2K00053807/0,prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Krowodrzy Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach. W/w pomieszczenia wyposażone są w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie. Lokal przeznaczony jest pod działalność medyczną lub okołomedyczną. Cena wywoławcza za wynajęcie 1m²wynosi: 11,00 zł netto (słownie: jedenaście złotych 00/100) + obowiązujący podatek VAT według stawki obowiązującej. W/w kwota  nie obejmuje należności za media, w które wyposażony jest budynek.

OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Zabierzów, podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do wynajęcia trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 42,17m²,znajdujące się na parterze w budynku Ośrodka Zdrowia stanowiącym własność Gminy Zabierzów w miejscowości Rząska ul.Krakowska 121. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 295/3 o powierzchni 0,89ha, objętej Księgą Wieczystą Nr KR2K00053807/0,prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Krowodrzy Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach. W/w pomieszczenia wyposażone są w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie. Lokal przeznaczony jest pod działalność medyczną lub okołomedyczną. Cena wywoławcza za wynajęcie 1m²wynosi: 11,00 zł netto (słownie: jedenaście złotych 00/100) + obowiązujący podatek VAT według stawki obowiązującej. W/w kwota  nie obejmuje należności za media, w które wyposażony jest budynek. Na najem w/w pomieszczeń zostanie ogłoszony

O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 30 marca 2016 r. decyzji Nr 9/L/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak sprawy: WI-VI.746.1.6.2016.KS), na wniosek inwestora: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków, działającego przez pełnomocnika, Panią Beatę Tyniec, ul. Mackiewicza 19/105, 31-214 Kraków, dla inwestycji pn.: Budowa budynku nr 7 administracyjno-techniczno-magazynowego na terenie Jednostki Wojskowej Nr 1155 na potrzeby 3 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego w kompleksie wojskowym w Balicach wraz z rozbiórką istniejącego budynku, a także budowa drogi wewnętrznej i parkingu na działce nr 537/90 obręb 0002 Balice, gmina Zabierzów, powiat krakowski.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy. Przedmiotem dzierżawy jest działka ewidencyjna nr 126/2 o pow. 0,78 ha, położona w obrębie Brzezinka gmina Zabierzów, stanowiąca własność Gminy Zabierzów, objęta księgą wieczystą nr KR2K/00050740/1 – na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na cele rolnicze. Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy.  Przedmiotem dzierżawy jest działka ewidencyjna nr 16/2 o pow. 0,10 ha, położona w obrębie Brzoskwinia gmina Zabierzów, stanowiąca własność Gminy Zabierzów, objęta księgą wieczystą nr KR2K/00051754/9 – na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na cele rolnicze. Pełna treść ogłoszenia w załączniku. 

Ogłoszenie

Na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. w Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm./ Wójt Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży niezabudowane działki ewidencyjne: nr 22/8, nr 22/9, nr 22/10, nr 22/11, nr 22/18, nr 22/19, nr 22/20, nr 22/21 położone w obrębie Zabierzów, gmina Zabierzów. Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

I Rekreacyjny Rajd Rowerowy Blisko Krakowa

Stowarzyszenie Blisko Krakowa wraz z gminami: Skawina, Świątniki Górne, Mogilany, Czernichów, Liszki i Zabierzów zaprasza wszystkich lubiących aktywnie spędzać czas na drużynowy rajd rowerowy. Trasa rajdu (pobierz) przebiega przez trzy gminy: Skawinę, Mogilany i Świątniki Górne – szlakami powstałymi w ramach projektu „Budowa kompleksowego produktu turystycznego – Skarby Blisko Krakowa” i mierzy około 15 km.   Rajd nie jest wyścigiem, ma charakter rekreacyjny i drużynową formę. Udział w nim jest bezpłatny. Do uczestnictwa w rajdzie można zgłosić się całą drużyną (od 3 – 6 osób) lub indywidualnie do drużyny otwartej. Ilość miejsc jest ograniczona. Numery startowe przydzielane będą wg kolejności zgłoszeń. Drużyny startują co dwie minuty. Na trasie na uczestników czekają miłe niespodzianki – zabawa w formie

Opracowanie Programu Rewitalizacji – II warsztat strategiczny

Urząd Gminy Zabierzów serdecznie zaprasza do udziału w II warsztacie strategicznym, organizowanym w ramach procesu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Zabierzów. Sesja warsztatowa stanowi element procesu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy. Podczas warsztatu omówione zostaną granice obszarów, zajmiemy się także opracowaniem głównych celów Programu Rewitalizacji oraz projektami i zadaniami, które powinny zostać wpisane do projektowanego dokumentu.

WIOsenne porządki w szafach w Młynie w Zabierzowie

8 maja od 11.00 do 13.00. Przyjdź, ZABIERZ ciuch, zrób sobie zabawkę, ZABIERZ ją do domu. To będą dwie godziny w trakcie których, możesz nauczyć dzieci jak zrobić własne zabawki, rozwijać kreatywność u dzieci, nauczyć się jak zorganizować dzieciom zabawę na długie godziny. EKO-zabawki to dobra zabawa i oszczędność pieniędzy. Gwarantujemy świetną atmosferę, dobrą kawę i pyszne ciacho. Coś dla każdego!!! https://www.facebook.com/events/1772232283012490/ Przyjdż, ZABIERZ ciuch, zrób sobie zabawkę, ZABIERZ ją do domu. To będą dwie godziny w trakcie których, możesz nauczyć dzieci jak zrobić własne zabawki, rozwijać kreatywność u dzieci, nauczyć się jak zorganizować dzieciom zabawę na długie godziny. EKO-zabawki to dobra zabawa i oszczędność pieniędzy. Gwarantujemy świetną atmosferę, dobrą kawę i pyszne ciacho. Coś dla każdego!!!  

PŁATNE STAŻE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRUDNIENIA

Jeśli nie skończyłeś 30. roku życia i jesteś osobą niepracującą tj. bierną zawodowo masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Ruszył bowiem kolejny nabór do projektu „Praca dla Młodych”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych, pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.