1-main_1423

Brązowy medal dla polskich łuczniczek

W rozgrywanych w Echmiadzin /Armenia/ Mistrzostwach Europy w łucznictwie zespół kobiet w składzie – Karina Lipiarska /Grot Zabierzów/, Justyna Mospinek /5-tka Zgierz/ i Natalia Leśniak /Łucznik Żywiec/ – w pojedynku o brązowy medal pokonał po barażu 5:4 reprezentantki Rosji. W pojedynku o wejście do finału nasze reprezentantki uległy Francji 2:6.

IMG_2850

Mistrzostwa Europy w Echmiadzin /Armenia/

Bardzo udanie wystartowała Karina Lipiarska /Grot” Zabierzów/ w Mistrzostwach Europy w Echmiadzin /Armenia/. Po bardzo dobrym strzelaniu wygrała kwalifikacje wynikiem 659 pkt będącym jej rekordem życiowym. Wraz z koleżankami z reprezentacji zespół kobiet – Karina Lipiarska, Justyna Mospinek /5-tka Zgierz/ i Natalią Leśniak  /Łucznik Żywiec/ zajmuje 2-gie miejsce.

21.07.14. ROCZNICA 055

71. Rocznica Pacyfikacji Radwanowic

W dniu 21 lipca 2014r. w 71. Rocznicę Pacyfikacji, w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Rudawie, została odprawiona Msza św. w intencji pomordowanych przez hitlerowców mieszkańców Radwanowic oraz w intencji śp. ks. Marcina Siedleckiego, byłego proboszcza Parafii w Rudawie.

IMG_2483

Piknik w Karniowicach – Bezpieczne wakacje

12 lipca na boisku w Karniowicach odbył się Piknik „Bezpieczne wakacje”. Organizatorzy- Sołtys, Rada Sołecka oraz OSP Karniowice przygotowali wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. W uroczystym otwarciu imprezy wzięła udział wójt Elżbieta Burtan, która wspólnie z sołtysem Jackiem Kozerą zaprosiła mieszkańców do wspólnej zabawy.

IMG_2216

Będzie jeszcze bezpieczniej na pływalni w Zabierzowie

W niezwykle cenne urządzenie do ratowania życia ludzkiego został wyposażony Ośrodek Sportowo Rekreacyjny. Defibrylator AED – bo o nim mowa – został zakupiony z funduszy otrzymanych od Kraków Airport w ramach konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów”. To pierwsze tego typu urządzenie w ogólnodostępnym miejscu w Zabierzowie.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczenia o łącznej powierzchni 26 m², znajdujące się na I piętrze w budynku wielofunkcyjnym stanowiącym własność gminy w miejscowości Bolechowice ul. Jurajska 334. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 337 o powierzchni 0,13 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr 18161 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy Zamiejscowy  Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w działek położona jest w terenach usług komercyjnych (UC) z podstawowym przeznaczeniem na lokalizację obiektów i urządzeń:  -usług handlu detalicznego, rzemiosła i gastronomii -usług turystycznych i sportowych -nieuciążliwych obiektów produkcyjnych -składów, magazynów i hurtowni w obiektach kubaturowych – biurowych i banków W granicach terenów usług komercyjnych (UC) dopuszcza się lokalizację -mieszkań wbudowanych

OGŁOSZENIE

Znak:WGK.7150.6.2014.BG                             Zabierzów  22.07.2014 r.   OGŁOSZENIE Wójt Gminy Zabierzów ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem   na parterze pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 78 m² i na piętrze o łącznej powierzchni 26,70 m², znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Zabierzowie przy ul. Śląskiej 236, zlokalizowanym na działce nr 56/1 o powierzchni 0,5418 ha, objętej Księgą Wieczystą KR 2K/00055382/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach. Ww. pomieszczenia wyposażone są w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie. Lokale przeznaczone są na gabinety lekarskie. Koszty związane z przystosowaniem lokali na gabinety lekarskie poniesie Najemca bez prawa

Wyniki sprawdzianu i egzaminu znowu lokują gminę Zabierzów w czołówce!

Uczniowie klas VI szkół podstawowych i III gimnazjów z terenu naszej Gminy, osiągnęli bardzo dobre wyniki w tegorocznych egzaminach, porównywalne z wynikami uczniów krakowskich szkół, znacznie wyższe od średniej powiatu krakowskiego i województwa małopolskiego. Wyniki sprawdzianu uczniów po klasie VI szkoły podstawowej w powiecie lokują nas na II miejscu (na 17 gmin), a w województwie na IV (na 182 gminy).

Wakacje 2014 w OSR – Pływaj z Kubusiem

Promocyjne ceny kursów nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży. Różne grupy wiekowe.  Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez Firmę Gobest.  Zapisy w Kasie OSR nr tel. 664 437 808