„Zmiana na PLUS” – bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla kobiet z powiatu krakowskiego

rekrutacji do projektu „Zmiana na PLUS” – bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla kobiet z powiatu krakowskiego, M. Kraków przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniami z pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy.

Dotacje na działalność