Kierownictwo Urzędu

Wójt Gminy – Elżbieta Burtan
I p., pok. nr 1.2, tel. 12 283 07 12

Zastępca Wójta Gminy – Bartłomiej Stawarz

I p., pok. nr 1.24, tel. 12 283 07 12

Sekretarz Gminy – Wioletta Matejczyk

I p., pok. nr 1.22, tel. 12 283 07 26

Skarbnik Gminy – Piotr Budziak
I p., pok. nr 1.23, tel. 12 283 07 41