Powróć do: Więckowice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectw: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Więckowice ("Plan 11 sołectw")