Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: Gmina

Charakterystyka Gminy

Gmina Zabierzów jest jedną z największych gmin w Małopolsce. Zajmuje obszar 99,6 km2; liczy ponad 26 tys. mieszkańców. Jest położona w południowej części Wyżyny Krakowsko-Czę­stochowskiej nad rzeką Rudawą, w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa. W jej skład wchodzą 23 sołectwa: Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Kar­niowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowi­ce, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków.

Bolechowice z lotu ptaka

Atutem stanowiącym o dużej atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy Zabierzów, jest jej malowniczy jurajski krajobraz. Znajdujemy tu rozległe kompleksy leśne, niezliczoną ilość urokli­wych skał i ostańców wapiennych o fantazyjnych, wręcz baśniowych kształtach, jaskiń, wąwozów, źródeł krystalicznej wody.

Walory naturalne zadecydowały, iż znaczna część obszaru Gminy znalazła się w granicach dwóch parków krajobrazowych: „Dolinki Krakowskie”, który obejmuje jurajskie doliny Bolechowicką, Ko­bylańską, Będkowską i Kluczwody oraz „Tenczyńskiego” z największym na zachodzie Krakowa kom­pleksem Lasu Zabierzowskiego oraz Dolinami Aleksandrowicką, Brzoskwinki i przełomem Rudawy pod słynną Skałą Kmity. Jurajskie dolinki przyciągają rzesze turystów, jak i entuzjastów wspinaczek skałkowych. Są także doskonałym miejscem do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, czemu sprzyja gęsta sieć znakowanych szlaków ukierunkowanych na określonego odbiorcę. Szlaki nie omi­jają licznych i wartościowych obiektów dziedzictwa kulturowego, że wspomnieć tu gotyckie kościoły w Bolechowicach i Rudawie czy założenia dworsko-parkowe w Balicach, Karniowi­cach, Niegoszowicach, Bolechowicach, a także ich pozostałości np. w Pisarach, Ujeździe i Aleksandrowicach.

Możliwości rekreacyjno-turystyczne, jakie stwarzają zasoby przyrodnicze i kul­turowe gminy wzbogacają oferty Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zabierzowie, ośrodków jeździeckich w Brzoskwini, Młynka, Rząsce, Nie­lepicach, Rudawie, Niegoszowicach, Radwanowicach i Zabierzowie, a także kompleksy boisk sportowych, place zabaw, czy miejsca wspinaczkowe m.in. w Dolinie Kobylańskieji Dolinie Bolechowickiej.

Gmina Zabierzów dba o dostępność i jakość edukacji, wychowania i opieki.

Polecamy zapoznanie się z informacją na temat edukacji w naszej gminie: https://gzeas.zabierzow.org.pl/dlaczego-wybrac-nasza-gmine.html

 

Kamieniołom w Zabierzowie z lotu ptaka

Zadania gminy z zakresu kultury realizuje Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, instytucja samorządowa powołana w 1993 roku. Głównym celem jego działania jest ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy oraz pozyskanie i przygotowanie jej mieszkańców do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

Centrum Kultury swoją ofertę buduje w oparciu o diagnozę potrzeb dzieci i dorosłych. W działaniach opiera się na potencjale lokalnych zasobów, wspiera oddolne inicjatywy i nowatorskie pomysły.

Centrum podlegają również biblioteki w Bali­cach, Bolechowicach, Rudawie i Zabierzowie, które tak­że prowadzą działalność popularyzatorską, organizując konkursy czytelnicze, spotkania autorskie czy publikując różne opracowania z zakresu lokalnej historii, tradycji, itp. Duże znaczenie w działalności Centrum odgrywa Galeria „Pod Lipą”, eksponująca prace miejscowych artystów amatorów oraz artystów profesjonalnych, a także zespoły: Gminna Orkiestra Dęta, CONTRA oraz Tanecznice z Zabierzowa.

Od 2022 roku SCKiPGZ zyskało trzy kolejne lokalizacje –  w Kleszczowie, Rudawie i w Kochanowie. Dzięki temu oferta kulturalna Centrum jest jeszcze lepiej dostosowana do potrzeb odbiorców i bardziej dostępna.

Polecamy stronę internetową zawierająca pełna informacje na temat oferty SCKiPGZ: https://zabierzow.org.pl/samorzadowe-centrum-kultury-i-promocji-gminy-zabierzow.html

Należy dodać, że na terenie Gminy Zabierzów działa ponad 60 organizacji pozarządowych, na wielu płaszczyznach wzbogacających jej ofertę, w tym w zakresie kultury i turystyki. Przykładem tego jest organizacja szeregu innych cyklicznych imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych czy kulturalnych

Korzystne położenie w sąsiedztwie Krakowa i w pobliżu aglomeracji śląskiej, dogodna komunikacja (Kraków Air­port – Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków–Balice, autostrada A-4, modernizowana linia kolejo­wa E-30), jak i sprzyjające inwestorom warunki stwarzane przez Gminę są zasadniczymi czynnikami decydujący­mi o dynamicznym jej rozwoju, i zaliczeniu do podmiejskich stref o najwyższym stopniu aktywności gospodarczej. Świadczy o tym liczba około 2 500 firm funkcjonujących na terenie Gminy, wśród których nie brakuje potentatów na skalę krajową. Należy dodać, iż stabilność wszelkich działań, nie tylko inwestycyjnych podejmowanych w Gmi­nie zapewniają aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na całym jej obszarze.

Jednym ze spektakularnych przykładów rozwoju Gminy są oddane do użytku w 2015 r. – Rynek wraz z położoną przy nim nową siedzibą Urzędu Gminy, zwaną ratuszem. Należy podkreślić, iż Rynek stał się miejscem spotkań mieszkańców i turystów, miejscem cyklicznych uroczystości, imprez kulturalno-rekre­akcyjnych.

Gmina Zabierzów to gmina o bogatej historii, malowniczych jurajskich krajobrazach a jednocze­śnie nowoczesnej infrastrukturze technicznej i komunikacyjnej, to miejsce przyjazne zarówno dla mieszkańców, turystów, jak i inwestorów ze względu na bezpieczeństwo, wysoki standard życia, zie­lone otoczenie i duży potencjał inwestycyjny.

Rynek w Zabierzowie z lotu ptaka

Zadania Gminy w zakresie jej promocji realizuje Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy. Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy o Gminie i jej szeroko rozumianej ofercie. Służy temu m.in. identyfikacja wizualna, której zasadniczym elementem jest logo promocyjne – rozpoznawal­ny znak łączący w sobie symbol nowoczesności oraz zrównoważonego rozwoju. W ramach dzia­łań promocyjnych zostało wydanych wiele materiałów informacyjnych i reklamowych, m.in.: al­bumy, mapy turystyczne, foldery, przewodniki, pocztówki, spoty reklamowe. Wśród wydawnictw szczególnego wyróżnienia wymaga opublikowana we współpracy z Muzeum Historycznym Mia­sta Krakowa „Monografia Gminy Zabierzów”, albumy „Zabytki Gminy Zabierzów w rysunkach” i „Gmina Zabierzów w rysunkach”, gra planszowa „Jurajska Kraina Tajemnic”, przewodnik „Rowerem po Gminie Zabierzów”, przewodnik turystyczny „Gmina Zabierzów Jurajska Kraina”, systematycznie wznawiane mapy turystyczne. Na uwagę zasługuje sze­reg filmów reklamowych pozwalających na  szerokie rozpowszechnienie i zaprezentowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz potencjału Gminy w myśl wiodącego hasła: Gmina Zabierzów – Właśnie Tutaj Zamieszkaj, Zainwestuj i Wypoczywaj.

Zapraszamy do Gminy Zabierzów!

Urząd Gminy Zabierzów

Zabierzów, Rynek 1

32-080 Zabierzów

facebook.com/GminaZabierzow

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.