Powróć do: Brzezie

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku północnym

Plan obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2022 r.

Uchwała Nr XXXVII/424/22 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku północnym

Procedura sporządzania planu: