Powróć do: Pisary

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów w części obejmującej sołectwa: Brzezinka, Brzoskwinia, Karniowice, Kobylany, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa i Więckowice

Plan obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2022 r.

Procedura sporządzania planu: