Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Zabierzów o przystąpieniu do sporządzenia:
 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinka w gminie Zabierzów.
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzoskwinia w gminie Zabierzów.
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Karniowice w gminie Zabierzów.
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kobylany w gminie Zabierzów.
 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Młynka  w gminie Zabierzów.
 6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niegoszowice w gminie Zabierzów.
 7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nielepice w gminie Zabierzów.
 8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pisary w gminie  Zabierzów.
 9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Radwanowice w gminie Zabierzów.
 10. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudawa w gminie Zabierzów.
 11. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Więckowice w gminie Zabierzów.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235  z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m 

o podjęciu przez Radę Gminy Zabierzów:

 1. uchwały Nr XLIX/431/14 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzezinka w gminie Zabierzów,
 2. uchwały Nr XLIX/432/14 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzoskwinia w gminie Zabierzów,
 3. uchwały Nr XLIX/433/14 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Karniowice w gminie Zabierzów,
 4. uchwały Nr XLIX/434/14 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kobylany w gminie Zabierzów,
 5. uchwały Nr XLIX/435/14 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Młynka w gminie Zabierzów,
 6. uchwały Nr XLIX/436/14 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Niegoszowice w gminie Zabierzów,
 7. uchwały Nr XLIX/437/14 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Nielepice w gminie Zabierzów,
 8. uchwały Nr XLIX/438/14 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pisary w gminie Zabierzów,
 9. uchwały Nr XLIX/439/14 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Radwanowice w gminie Zabierzów,
 10. uchwały Nr XLIX/440/14 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rudawa w gminie Zabierzów,
 11. uchwały Nr XLIX/441/14 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Więckowice w gminie Zabierzów.

Granice sporządzanych planów miejscowych w granicach administracyjnych sołectw określa załącznik graficzny.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.

Wnioski do planów miejscowych należy składać na piśmie bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zabierzów lub drogą pocztową na adres Wójta Gminy Zabierzów Rynek 1, 32-080 Zabierzów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2016 r.

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235  z późn. zm.) uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko do w/w planów miejscowych wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Wójta Gminy Zabierzów Rynek 1, 32-080 Zabierzów lub adres e-mail: planowanieprzestrzenne@zabierzow.org.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2016 r.

Wniosek i uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uprzejmie prosimy o dołączenie mapy ewidencyjnej lub jej kserokopii, na której zaznaczona jest nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek i uwaga.

Wnioski są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów. Rozpatrzenie wniosków następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej TUTAJ.

Granice sporządzanych planów miejscowych w granicach administracyjnych sołectw.

Mapa: Granice sporządzanych planów miejscowych w granicach administracyjnych sołectw

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.