„Moja Deszczówka” w 2024 roku

W roku 2023 Gmina Zabierzów rozpoczęła realizację programu „Moja Deszczówka”, którego celem jest zbieranie wód opadowych i roztopowych.

W budżecie Gminy Zabierzów na rok 2024 zostały zabezpieczone środki na dalszą realizację programu.

Wnioski do programu można składać, pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zabierzów (Rynek 1, 32-080 Zabierzów) lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Dofinansowanie z programu można otrzymać na zakup lub zakup wraz z montażem nowego zbiornika naziemnego na wody opadowe i roztopowe o pojemności nie mniejszej niż 250 litrów. Wysokość dofinansowania wynosi 90% kosztów zakupu lub zakupu wraz z montażem zbiornika naziemnego, jednak nie przekracza kwoty 450 zł.

Zgodnie z regulaminem programu o kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zabierzów. Umowy na udzielenie dotacji będą zawierane wedle kolejności wpływu wniosków do wyczerpania środków finansowych.

W 2024 roku planuje się rozpoczęcie zawierania umów na początku wiosny.

Wnioski oraz regulamin znajdują się na stronie https://zabierzow.org.pl/program-moja-deszczowka.html

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności