Przedszkola – dyżury wakacyjne

Publikujemy terminy dyżurów wakacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zabierzów, które zostały ustalone Zarządzeniem Wójta Gminy Zabierzów Nr 32/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zgodnie z przepisami przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola lub rady rodziców.

Z dyżuru mogą korzystać dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zabierzów. Dla dzieci uczęszczających do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego nie obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń_. Na pozostałe miejsca przyjmowane są dzieci z innych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę zgodnie z kolejnością.

Zapisów na dyżur wakacyjny będzie można dokonywać w terminie od 20 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r. w wybranym przedszkolu lub szkole podstawowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod podanymi poniżej numerami telefonów.

Dyżur wakacyjny

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności