Powróć do: Dla Mieszkańca

Konsultacje społeczne

Serdecznie zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych na niniejszej stronie.

UWAGA!

Informacje o przeprowadzonych konsultacjach społecznych, które zakończyły się przed 31 grudnia 2021 roku są dostępne na archiwalnej stronie Urzędu Gminy Zabierzów pod linkiem:

http://zabierzow2.mserwer.pl/gmina/konsultacje-spoleczne/index.html

Konsultacje ogłoszone po 1 stycznia 2022 roku, będą publikowane w tej zakładce.

Co to są konsultacje społeczne?

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz (każdego szczebla: od lokalnych po centralne) przedstawiają obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Konsultacje nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.
Konsultacje społeczne to sposób uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji
i osób, których w pewien sposób dotkną, bezpośrednio lub pośrednio, skutki proponowanych przez administrację działań.

Etapy procesu konsultacji społecznych:

  • informowanie o zamierzenia/planach,
  • prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania problemu,
  • wymiana opinii,
  • znajdowanie rozwiązań,
  • informowanie o finalnej decyzji.


Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych w samorządzie są przepisy ustaw o:

  • samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku
  • samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku
  • samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 roku.

 

Zgodnie z tymi przepisami rząd i samorządy mogą przeprowadzić konsultacje społeczne w wypadkach przewidzianych ustawą (wtedy często są one obowiązkowe) oraz w innych sprawach ważnych dla wspólnot samorządowych.


Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określają uchwały rad odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast, powiatów, województw).

www.ngo.pl