Powróć do: Szczyglice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice

Plan obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2012 r.

Mapa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice Plan obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2012 r.