Powróć do: strona główna

Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zależy nam, by znajdowali Państwo na naszej stronie internetowej treści najwyższej jakości zgodne z zainteresowaniami. Jednocześnie z zachowaniem Państwa prywatności i bezpieczeństwa, które stanowią dla Gminy Zabierzów priorytet. 

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Zabierzów, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 32-080 Zabierzów reprezentowana przez Wójta; tel.: (12) 283 07 00; fax: (12) 285 21 09, strona internetowa: https://www.zabierzow.org.pl/ adres e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W zależności od celu, Gmina Zabierzów przetwarza Państwa następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane zawarte w korespondencji e-mail,
 • adres IP,
 • przybliżona lokalizacja,
 • wizerunek (zdjęcie profilowe),
 • statystyki związane z otrzymywanymi newsletterami,
 • ulubiony klient poczty,
 • zainteresowania określonymi tematami ze strony internetowej,
 • treść komentarzy dodanych na portalu Facebook oraz YouTube.

Gmina Zabierzów korzysta także z narzędzi, które gromadzą na Państwa temat szereg informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej Urzędu Gminy Zabierzów. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej,
 • przeglądane podstrony,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • kliknięcia w poszczególne linki,
 • źródło, z którego przechodzą Państwo do strony,
 • przedział wieku, w którym się Państwo znajdują,
 • płeć,
 • przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Informacja te określane są w dalszej części niniejszej polityki prywatności jako „Informacje Anonimowe”.

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w mojej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają mi na Twoją identyfikację oraz nie zestawiam ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzę na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarłem w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Ponieważ informacje Anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których Gmina Zabierzów korzysta (Google Analytics, Facebook Custom Audiences, Facebook Connect, YouTube). Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych pozwala na zapewnianie Państwu możliwości korzystania z odtwarzacza YouTube oraz widgetów Facebooka osadzonych na stronie internetowej Gminy Zabierzów. Ponadto, Informacje Anonimowe wykorzystywane są w celach analitycznych i statystycznych.

Informacje Anonimowe wykorzystywane są również przez dostawców poszczególnych narzędzi do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, ochrony przez oszustwami i nadużyciami.

Przetwarzanie Twoich danych – w jakim celu?

Poniżej przedstawia się listę celów w jakich Gmina Zabierzów przetwarza Państwa dane. Poszczególnym celom przyporządkowano również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania:

 • subskrypcja newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • prowadzenie korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • publikacja przesłanych materiałów promocyjnych Gminy - art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • obsługa mediów społecznościowych – art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • analiza i statystyka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
 • zapewnienie funkcjonowania odtwarzacza YouTube oraz widgetów Facebooka z wykorzystaniem wyłącznie Informacji Anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. e. RODO.
Czas przetwarzania danych osobowych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane (w tym niezbędny okres archiwizacji zazwyczaj 5 lat ), do czasu rezygnacji ze subskrypcji newslettera lub

odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Możliwość przekazywania Twoich danych – komu? 

Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych profesjonalnym podmiotom, takim jak: dostawcy oprogramowania/serwera, podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne oraz usługi marketingowe na rzecz Administratora.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych - Panią Kingą Seweryn, na adres e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl oraz na adres siedziby Administratora.

Twoje uprawnienia dot. danych osobowych.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 • dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
 • sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 • ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,
 • usunięcia danych, o ile inne przepisy prawa nie nakazują ich dalszego przetwarzania,
 • przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych lub przesłania ich do Państwa,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

ZBIERANIE DANYCH PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ

Strona www https://www.zabierzow.org.pl/ zbiera informacje o Użytkownikach zawarte w plikach cookies, w formie zautomatyzowanego profilowania.  Skutkiem ww. przetwarzania danych będzie analiza danych osobowych i statystycznych. Administrator dba o ochronę prywatności Użytkowników, a dane są używane do zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszej strony oraz personalizowania wyświetlanych treści.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać wysyłając wiadomość email. 

Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Jakie są rodzaje Plików Cookies i w jakim celu korzysta z nich strona www https://www.zabierzow.org.pl/?

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.

Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.

Cel: przechowywanie informacji o tym, czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Strony za pośrednictwem Partnera.

ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich, np. Facebook, Google, Google Analytics.

Cel: prowadzenie statystyk i analiza zachowań w sieci oraz preferencji konsumenckich.

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień. Przykładowo, używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji."

Przeglądarki internetowe mają często domyślnie ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Strona informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.

Jakie dane są przetwarzane?

Strona www https://www.zabierzow.org.pl/  przetwarza za pośrednictwem Plików Cookies dane, w tym dane statystyczne, m.in. adres IP, wiek, płeć, lokalizację.  Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nieodstępowania ich osobom trzecim. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Jak zabezpieczamy Stronę?

Strona www https://www.zabierzow.org.pl/ z powodów bezpieczeństwa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub/i TLS. Szyfrowanie to jest również wykorzystywane na potrzeby transmisji danych poufnych, takich jak zapytania, które wysyłasz do nas. Fakt szyfrowania danej strony możesz zidentyfikować w linii adresu przeglądarki internetowej - jeśli przedrostek “http://” zostaje zmieniony na “https://” i obok pojawia się ikona kłódki, szyfrowanie jest aktywne. Gdy szyfrowanie jest aktywne, przesyłane do nas dane nie będą mogły zostać odczytane przez stronę trzecią.

Źródła pozyskania danych osobowych

W większości przypadków dane, które Gmina Zabierzów posiada są przekazywane bezpośrednio przez Państwa. Dzieje się tak, gdy:

 • zapisują się Państwo do newslettera,
 • dodają komentarz na Fanpage Facebook lub YouTube,
 • kontaktują się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego,
 • obserwują Państwo profile w mediach społecznościowych lub wchodzą Państwo w interakcję z treściami publikowanymi przeze Gminę w mediach społecznościowych.

Ponadto, część informacji na Państwa temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których Gmina korzysta:

mechanizm systemu newsletterowego gromadzą Państwa adres IP oraz informacje na temat Państwa aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp.,

Facebook Custom Audiences, w tym Facebook Pixel, Google Analytics, Facebook Connect i YouTube gromadzą Informacje Anonimowe związane z Państwa działaniami podejmowanymi w ramach strony internetowej Gminy Zabierzów

Przysługujące Państwu prawa wskazano powyżej w Polityce prywatności. 
Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chcą wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: zabierzow@zabierzow.org.pl 

[podać adres strony www]