Sobota, 20 lipca 2024
Imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zelkowie na funkcje edukacyjne i społeczne

Tablica projektu

Wnioskodawca: Gmina Zabierzów

Całkowita wartość projektu: 5 554 917,72 PLN

Źródło dofinansowania: REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś 11 .Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Kwota dofinansowania: 4 125 492,25 PLN

Opis projektu: Realizacja projektu wynikła wprost z przyjętego i pozytywnie zaopiniowanego przez Instytucję Zarządzającą RPO WM „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zabierzów na lata 2016 -2022” („GPRGZ”).

Przedmiot projektu:

Projekt polegał na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Zelkowie na działce nr 215. Trzykondygnacyjna rozbudowa wiązała się z wyburzeniem kuchni oraz nieznaczną niwelacją terenu w celu zrównania istniejącego poziomu terenu do poziomu przed wejściem do części budynku z salą gimnastyczną. W ramach projektu wykonano  przekładki istniejących sieci i studni rewizyjnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dodatkowe przyłącze wody. Przedmiotowa inwestycja polegała na częściowej przebudowie i rozbudowie budynku szkoły podstawowej w Zelkowie. Zakres prac obejmował wyburzenie niewielkiej części budynku - kuchni i wzniesienie nowej kuchni oraz rozbudowę o 5 sal dydaktycznych, stołówkę, świetlicę oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikację.

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej na podobszarze rewitalizacji 5. Zelków poprzez rozbudowę budynku, w którym funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Zelkowie.

Cele długofalowe projektu obejmują:

  1. Poprawę sytuacji społecznej na obszarze rewitalizowanym szczególnie dotykających dzieci i młodzież z terenu Podobszaru 5. Zelkowa.
  2. Podniesienie jakości usług społecznych na rzecz mieszkańców w odniesieniu do edukacji, ale także kultury, rekreacji i czasu wolnego.
  3. Rozwój oferty zajęć pozalekcyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży zamieszkującej podobszar rewitalizacji.
  4. Zwiększenie udziału mieszkańców w życiu społecznym poprzez zapewnienie przestrzeni do integracji, współdziałania i aktywności na rzecz społeczności lokalnej.
  5. Wzmocnienie integracji społecznej na linii rdzenni – napływowi mieszkańcy dzięki organizacji lokalnych imprez i wydarzeń w oparciu o powstałą infrastrukturę dla mieszkańców w skali roku.
  6. Ożywienie centralnej przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę obiektu użyteczności publicznej j i przystosowanie go do zmieniających się potrzeb społecznych.

Termin realizacji projektu: 2017 – 2023 r.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zelkowie

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.