Sobota, 18 maja 2024
Imieniny: Alicja, Feliks, Eryk
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Punkt oddawania odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, iż jeden raz w każdym miesiącu, tj. w ostatnią sobotę miesiąca będą Państwo mieli możliwość oddawania odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów budowlanych – które powstały na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Zabierzów.

Odpady będzie można oddać w Zabierzowie, przy ulicy Śląskiej, przyjmowane one będą na działce nr 58 (zlokalizowanej bezpośrednio przed budynkiem FoodCare sp. z o.o., pomiędzy ulicą Zachodnią a wjazdem do Ośrodka Zdrowia w Zabierzowie).

Odpady przyjmowane będą wyłącznie w godzinach od 8.00 do 16.00.

Transport odpadów do wskazanego miejsca Mieszkańcy będą zobowiązani zapewnić we własnym zakresie.

Każde przyjęcie odpadów będzie ewidencjonowane przez pracownika obsługującego miejsce zbiórki. Pracownik sporządzał będzie dokument potwierdzający dostarczenie odpadów zawierający w szczególności:

  • adres nieruchomości, z której pochodzą odpady,
  • rodzaj dostarczonych odpadów,
  • ilość dostarczonych odpadów,
  • datę.


Nadal będzie można oddawać odpady także bezpośrednio sprzed posesji.

Niezależnie od uruchomionego miejsca przyjmowania odpadów, Mieszkańcy będą mieli także możliwość oddawania jeden raz w roku bezpośrednio sprzed posesji następujących rodzajów odpadów: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i  rozbiórkowych, zużytych baterii i  akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, odpadów z tekstyliów i odzieży.

Aktualny harmonogram odbioru odpadów znajduje się pod linkiem: https://zabierzow.org.pl/ecoharmonogram.html

Należy pamiętać, że obowiązują roczne limity niektórych rodzajów odpadów oddawanych z nieruchomości zamieszkałych (w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) i dotyczą one:

  • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – które odbierane są w liczbie do 10 sztuk rocznie,
  • zużytych opon – które odbierane są w liczbie do 4 sztuk rocznie,
  • odpadów budowlanych i rozbiórkowych – które odbierane są w wadze do 200 kg rocznie.

Ograniczenia liczb oraz wagi odbieranych odpadów dotyczą właściciela każdej nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz właściciela każdego lokalu mieszkalnego w zabudowie wielolokalowej.

Powyższe limity obowiązują łącznie (zarówno przy oddawaniu odpadów sprzed posesji, jak i oddawaniu odpadów w punkcie zbiórki), co oznacza - że jeśli właściciel nieruchomości dostarczy do punktu zbiórki np. 6 sztuk odpadów wielkogabarytowych, pod posesją będzie mógł oddać maksymalnie 4 sztuki.

W ramach systemu organizowanego przez Gminę nie są odbierane odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych np. firm, instytucji, działalności rolniczych itp.

Odpady wytworzone ponad ustalone limity (dot. nieruchomości zamieszkałych), a także odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych (np. firm, instytucji, działalności rolniczych itp.) właściciele nieruchomości winni oddać uprawnionej firmie, wpisanej do Rejestru Działalności Regulowanej. Wykaz uprawnionych firm odbierających odpady udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Zabierzów, w zakładce Ochrona Środowiska – System odbioru i zagospodarowania odpadów – Inne informacje dotyczące systemu odbioru i zagospodarowania odpadów – Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Regulamin funkcjonowania tymczasowego miejsca zbiórki wybranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Zabierzów, jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabierzów, link do strony znajduje się pod linkiem:
https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,2269321,zarzadzenie-nr-962023-wojta-gminy-zabierzow-z-dnia-26-kwietnia-2023-r-w-sprawie-zatwierdzenia-regula.html

Lokalizacja PSZOK

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.