Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Ważna informacja dotycząca wymiaru podatku na 2024 rok

Wójt gminy jest organem podatkowym, natomiast do kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał m.in. w sprawie określenia wysokości stawek podatku. Stawki w gminie Zabierzów od lat pozostają na średnim poziomie, porównywalnym do gmin ościennych, zapewniając z jednej strony dochód do budżetu gminy niezbędny do realizowania zadań i inwestycji, przy jednoczesnym nieobciążaniu mieszkańców stawkami maksymalnymi, które są dużo wyższe.

Do zadań i obowiązków organu podatkowego (wójta) należy wykonywanie czynności związanych z wymiarem i poborem podatków. Obowiązki te wynikają z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Organy podatkowe przy wymierzaniu podatku są ściśle związane zapisami w ewidencji gruntów i budynków, która prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe i nie mają prawa ani możliwości ustalać podatków inaczej niż według tych danych. Dlatego, jeśli otrzymaliście Państwo nakaż płatniczy, z którego wynika większa niż dotychczas powierzchnia użytku B – tereny mieszkaniowe, to organem właściwym do zmiany tego użytku jest Starosta Powiatowy i jeśli Starosta zmieni użytek na rolny, Wójt będzie zobligowany do naliczenia podatku według stawek dla gruntów ornych. Przeprowadzone prace modernizacyjne miały na celu dostosowanie zapisów w ewidencji gruntów i budynków do stanu rzeczywistego jaki istnieje w terenie, a ponadto uzupełnienie tej bazy o informacje dotyczące budynków i lokali. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków przeprowadzona została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – projekt – E-usługi w informacji przestrzennej powiatu krakowskiego i objęła wszystkie gminy powiatu krakowskiego. Gmina Zabierzów jako jedna z ostatnich gmin w powiecie w ramach tego zadania została objęta pracami, stąd też w innych gminach zmiana wysokości podatków nastąpiła znacznie wcześniej. Oznacza to, iż w październiku 2022 roku zmienione zostały użytki gruntowe (zazwyczaj z „R” na „B”) na działkach większości mieszkańców. Przepisy prawa podatkowego nakazują korektę wymiaru podatku od 1 dnia miesiąca następującego po zaistnieniu zmiany, dlatego też otrzymujecie Państwo skorygowane decyzje za koniec 2022 roku i za 2023 rok. Powyższe nie jest przywilejem, ale obowiązkiem organu podatkowego, który musi być realizowany, niezależnie od tego, kto aktualnie jest wójtem. Wśród uwag, jakie Państwo zgłaszają, często podnoszone jest „działanie prawa wstecz” – twierdzenie to mija się z prawdą, bowiem Ordynacja podatkowa nakazuje wzruszenie ostatecznych decyzji. Uchybienie w tym zakresie jest ciężkim naruszeniem prawa, skutkującym dyscypliną finansów publicznych oraz odpowiedzialnością karną kierownictwa urzędu, jak i pracowników merytorycznych.  

Prace związane ze zmianą decyzji podatkowych rozpoczęte zostały z chwilą wpłynięcia do urzędu kilkudziesięciu tysięcy zmian geodezyjnych, dotyczących nieruchomości niemal każdego podatnika w gminie. Przepisy nakładają na organ podatkowy przeprowadzenie w takiej sytuacji postępowań podatkowych, które wymagają odpowiedniej procedury, narzuconej przez Ordynację podatkową. Mieszkańcy od ponad roku sukcesywnie otrzymują pisma w tej sprawie, wielu mieszkańców proces zmiany wysokości podatku po modernizacji ma już za sobą. Każdy, kogo dotyczy zmiana otrzymuje kolejno pisma o wszczęciu postępowania, zapoznaniu z materiałem dowodowym i finalnie dwie decyzje: zmieniającą za listopad-grudzień 2022 r. oraz za rok 2023.  Każde postępowanie toczy się w innym tempie, podyktowanym m.in. terminami doręczeń przesyłek przez Pocztę Polską i współpracą podatnika z organem podatkowym. Nie ma technicznej możliwości by proces ten odbywał się inaczej, przepisy obligują organ podatkowy do przeprowadzenia odrębnego postępowania w każdym takim przypadku. Pojawiające się głosy, jakoby nierozsyłanie mieszkańcom nakazów płatniczych na 2024 rok miało związek z nadchodzącymi wyborami samorządowymi są nadużyciem i manipulacją, o czym świadczy fakt, że nowe decyzje za 2022 i 2023 rok – już po przeliczeniu – otrzymała na przestrzeni ostatniego roku znaczna część mieszkańców. Nie jest również prawdą, że w innych gminach proces ten trwał krócej – pozostajemy w kontakcie z gminami ościennymi, w których również przeprowadzano modernizację i wszędzie był to długotrwały proces (trwający średnio 2 lata), a mieszkańcy również otrzymywali skumulowane decyzje zmieniające za lata poprzednie. O tym, że jest to działanie na podstawie przepisów prawa świadczy także 100% utrzymanych w mocy decyzji Wójta przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, spośród do tej pory rozpatrzonych odwołań. Niestety nie istnieją inne procedury, które pozwoliłyby na sprawniejsze przeprowadzenie całego procesu.

Odnosząc się natomiast do wymiaru podatku na 2024 rok, w pierwszej kolejności muszą zostać zakończone prace związane ze zmianą decyzji podatkowych za lata 2022 i 2023 wraz z tworzeniem bazy (a dokładniej uzupełnieniem jej o dane dotyczące powierzchni budynków), będącej podstawą do generowania decyzji podatkowych. Pracownicy ds. wymiaru podatków od ponad roku są maksymalnie zaangażowani w cały proces, jednakże przeprowadzenie kilkudziesięciu tysięcy postępowań w jednym czasie jest niemożliwe.

W ubiegłym roku na stronie internetowej urzędu zamieściliśmy najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi, dotyczące procesu modernizacji i związanej z tym zmiany wysokości podatków.
W dalszym ciągu można się z nimi zapoznać pod adresem: https://zabierzow.org.pl/najczesciej-zadawane-pytania.html

Podkreślamy ponadto, iż nieprawdziwe są informacje o ustaleniu przez Radę Gminy Zabierzów stawek maksymalnych. Dla zobrazowania powyższego, również na stronie internetowej zamieszczamy tabele zestawiające wysokość stawek we wszystkich gminach powiatu krakowskiego na 2023 i 2024 rok. Stawki na 2024 rok, na wniosek Wójta zostały obniżone przez Radę Gminy Zabierzów.

Wójt Gminy Zabierzów rozumie i ubolewa nad faktem, że dla niektórych z Państwa korekta podatku może być zbyt dużym obciążeniem, dlatego też informujemy, iż przepisy podatkowe przewidują możliwość zastosowania indywidualnych ulg w spłacie podatku, udzielanych wyłącznie na wniosek podatnika. Przepisy nie pozwalają natomiast na zastosowanie ulg z urzędu.

Stawki podatku od nieruchomości w gminach powiatu krakowskiego w 2023 roku

Stawki podatku od nieruchomości w gminach powiatu krakowskiego

Stawki podatku od nieruchomości w gminach powiatu krakowskiego w 2024 roku

Stawki podatku od nieruchomości w gminach powiatu krakowskiego

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.