Powróć do: Szczyglice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru - "Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity"

Plan obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2017 r.

Mapa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity" Plan obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2017 r.

Procedura sporządzania planu

Mapa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity"