Powróć do: Rada Gminy

Kontakt

Biuro Rady Gminy

Urząd Gminy Zabierzów
Rynek 1
32-080 Zabierzów
I p. pok. 1.4
tel. 12 283-07-22
e-mail: biurorady@zabierzow.org.pl