Powróć do: Barwy gminy

Flaga i herb

Herb i flaga Gminy zostały ustanowione przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVII/193/99 Rady Gminy Zabierzów w dniu 7 października 1999 r.
Herb i flaga gminy Zabierzów
Herb:

Na tarczy dwudzielnej w polu pierwszym (prawym heraldycznie) o barwie czerwonej wspięty srebrny gryf, z dziobem i szponami złotymi(herb rodowy Jaksy z Miechowa – pierwotnego właściciela Zabierzowa); w polu drugim (heraldycznie lewym) o barwie błękitnej, rycerz w zbroi srebrnej, w hełmie z zamkniętą przyłbicą i o sześciu piórach strusich, trzymający u swoich stóp tarczę normańską o barwie czerwonej, na której dwie trójpolowe chorągwie kościelne złote, jedna na drugą (herb Chorągwie – rodowy znak Stanisława Kmity)

Flaga:

Pole flagi składa się z czterech równoległych pasów: białego, czerwonego, żółtego i błękitnego. Pas górny biały stanowi 1/2 szerokości flagi, natomiast pozostała część flagi podzielona jest na trzy równe części tj. czerwoną, żółtą i błękitną (w stosunku 1/3, 1/3, 1/3). W centralnej części górnego białego pasa flagi umieszczony jest herb. Stosunek szerokości do długości flagi wynosi 6:10