Powróć do: Brzoskwinia

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Brzoskwinia

Plan obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2023 r.

Miejscowy Plan dla Brzoskwini

Procedura sporządzania planu