Powróć do: Rada Gminy

Skład Rady

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów Jerzy Cywicki
Jerzy Cywicki – Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów

Jerzy Cywicki został wybrany radnym gminy Zabierzów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

Na I sesji Rady Gminy Zabierzów IX kadencji, która odbyła się w dniu 7 maja 2024 r., radny Jerzy Cywicki został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy.

Kontakt bezpośredni do Przewodniczącego Rady Jerzego Cywickiego:

tel.: 604-482-526

adres e-mail: jerzy.cywicki@wp.pl

Kontakt przez Biuro Rady: 12 283-07-22

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów

Kozera Jacek

Kucharska Gabriela

Kultys Jan

Lista radnych kadencji 2024-2029

Bistroń Piotr

Cywicki Jerzy

Dam Stanisław

Dąbrowa Edmund

Farys Kamil

Francuz Włodzimierz

Jojczyk Tadeusz

Kołodziejczyk Paweł

Kozera Jacek

Krawczyk Henryk

Kucharska Gabriela

Kultys Jan

Kurtyka Halina

Kwaśnik Maria

Moniowski Mariusz

Moździoch Aleksander

Piwowoński Piotr

Porada Zbigniew

Strzelecki Bernard

Surówka Jan

Wierzbicki Adam