Powróć do: Rada Gminy

Skład Rady

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów Henryk Krawczyk

Henryk Krawczyk – Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów

Henryk Krawczyk został wybrany radnym gminy Zabierzów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na 21 października 2018 r.

Na I sesji Rady Gminy Zabierzów VIII kadencji, która odbyła się w dniu 22 listopada, radny Henryk Krawczyk został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów Henryk Krawczyk będzie pełnił dyżury w Urzędzie Gminy Zabierzów w poniedziałki w godzinach 10:00 – 15:00. I p. pok.1.3.

 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów

Tadeusz Brzuchacz

Andrzej Krawczyk

Wojciech Stępień

Lista radnych kadencji 2018-2023

BRZUCHACZ Tadeusz

CADER Wiesław

CYWICKI Jerzy

DAM Stanisław

KACZMARCZYK Andrzej

KĘSEK Dorota

KOŁODZIEJCZYK Paweł

KORZONEK Michał

KOZERA Jacek

KRAWCZYK Andrzej

KRAWCZYK Henryk

KULTYS Jan

KWAŚNIK Maria

POŁOŃSKA Marta

STĘPIEŃ Wojciech

SURÓWKA Jan

SZCZEPAŃSKI Jan

TARNOWSKI Przemysław

WĄS Grzegorz

WIERZBICKI Adam

ZIELIŃSKA Katarzyna

 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,m,309646,osoby.html