Willa w Kochanowie

W wyremontowanej willi w Kochanowie na  I piętrze znajdzie się sala ślubów. Działać ma tu także filia SCKiPGZ, świetlica, będą sale: plastyczna i muzyczna dla młodzieży i sala spotkań dla sołectwa. Otoczenie pochodzące z przełomu XIX i XX wieku kompleksu budynków dawnego zespołu kolonijno – letniskowego wpisane jest do rejestru zabytków województwa małopolskiego. Koncepcja projektowa przewiduje nadanie otoczeniu willi Lubomirskich charakteru XIX – wiecznego ogrodu krajobrazowego, jaki był tu pierwotnie. Na działce planuje się nowe nasadzenia drzew, kwiatów i krzewów. Pośród nich powstanie sieć alejek z modrzewiowym mostkiem, drewniany taras, obiekty małej architektury z placem zabaw, wybudowana zostanie wolno stojąca altana.