Powróć do: Rudawa

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 712, 713, 714 w Rudawie

Plan obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2014 r.

Mapa: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 712, 713, 714 w Rudawie Plan obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2014 r.

Procedura sporządzania planu

Mapa: Rudawa - w zakresie działek nr 712, 713 i 714