Powróć do: Balice

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w zakresie terenów zabudowy usługowej oznaczonej symbolem 17U

Plan obowiązuje od dnia 21 maja 2015 r.

Mapa: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, Szczyglice w zakresie terenów zabudowy usługowej oznaczonej symbolem 17U Plan obowiązuje od dnia 21 maja 2015 r.

Procedura sporządzania planu

Pliki do pobrania: