Ogłoszenie I Otwartego Konkursu Ofert na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych

Zarządzenie nr 16/ 2023 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie: ogłoszenia I Otwartego Konkursu Ofert na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Zabierzów w roku 2023 oraz pozostałe szczegóły znajdują się pod tym linkiem: https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,2221351,zarzadzenie-nr-16-2023-wojta-gminy-zabierzow-z-dnia-17-stycznia-2023-roku-w-sprawie-ogloszenia-i-otw.html

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności