Powróć do: Ujazd

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku północnym

Plan obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2018 r.

Mapa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w Gminie Zabierzów - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku północnym Plan obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2018 r.

Procedura sporządzania planu:

Mapa: Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku północnym