Powróć do: Bolechowice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym

Plan obowiązuje od dnia 28 marca 2018 r.

Mapa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bolechowice w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym Plan obowiązuje od dnia 28 marca 2018 r.

Procedura sporządzania planu

Mapa: Bolechowice - w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku południowym