Powróć do: Jednostki

Wodociągi Zabierzów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zabierzów Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 38
32-080 Zabierzów
Tel. 12 285 36 71
e-mail: puk@pukzabierzow.pl
https://pukzabierzow.pl/kontakt/

Telefony alarmowe
Całodobowe Pogotowie Wodociągowo- Kanalizacyjne - 606-996-618

Zakres działalności

  • pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
  • odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, usługi sanitarne i pokrewne,
  • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  • wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych,
  • wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych,
  • sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego