Powróć do: Aleksandrowice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów

Plan obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2012 r.

Mapa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów Plan obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2012 r.

ORZECZENIA: