Powróć do: Turystyka i rekreacja

Projekt "Odkrywca podkrakowskich skarbów"

Loga funduszy europejskich

Projekt pn. „Odkrywca podkrakowskich skarbów – działania promujące dziedzictwo obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „ Skarby Blisko Krakowa””,  powstał w ramach współfinansowania  ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez: Fundację Edukacji i Kreatywnego Rozwoju FunEdu.