Powróć do: Turystyka i rekreacja

Tablice informacyjno – turystyczne

Gmina Zabierzów jako jedna z niewielu Gmin w Powiecie Krakowskim posiada w prawie wszystkich swoich miejscowościach tablice informacyjno – turystyczne opracowywane indywidualnie dla każdego sołectwa – zawierające mapę oraz rys historyczny, opis walorów przyrodniczych i krajobrazowych wraz ze zdjęciami zabytków i atrakcji turystycznych danej miejscowości. Standaryzowane tablice w jednolitej szacie graficznej z wykorzystaniem spójnej identyfikacji wizualnej i logo gminy z opisami historyczno- krajoznawczymi są tworzone i odnawiane na bieżąco już od ponad 13 lat.

Sołtysi z danej miejscowości współuczestniczą w tworzeniu tablic oraz ich umiejscowieniu w centrach wsi, szczególnie przy budynkach komunalnych, miejscach wypoczynku czy przystankach.
Tym sposobem prawie każde sołectwo w Gminie Zabierzów ma opracowaną przez PTTK bogatą w treści merytoryczne oraz mapę wsi i zdjęcia tablicę.

Poniżej galeria wybranych tablic informacyjno – turystycznych umiejscowionych na terenie sołectw Gminy Zabierzów.