Powróć do: Turystyka i rekreacja

Zabytki

Opisy wszystkich zabytków znajdują się w gminnej ewidencji zabytków na portalu mapowym https://sip.gison.pl/zabierzow_turystyka (warstwa tematyczna – ewidencja zabytków gminnych).

Willa w Kochanowie