Powróć do: Zabierzów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Kochanów i Zabierzów w Gminie Zabierzów ("Plan Kochanów-Zabierzów")