Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Rynek w Zabierzowie - Ogłoszenie Wójta Gminy Zabierzów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZABIERZÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – „Rynek w Zabierzowie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Zabierzów Nr XL/347/13 z dnia 29 listopada 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – „Rynek w Zabierzowie”.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 08.09.2015 r. do 30.09.2015 r. (z wyjątkiem świąt, sobót i niedziel), w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, w pok. 1.19 - Wydział Planowania Przestrzennego Geodezji i Gospodarki Gruntami w godzinach:

  • poniedziałki: 14:00 – 16:00
  • wtorki, środy, czwartki, piątki: 9:00 – 10:00.

Projekt planu udostępniony będzie również na stronie internetowej: TUTAJ. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.09.2015 r. w budynku Urzędu Gminy, Sala Obrad od godz.10.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2015 r.

Uwagi są rozpatrywane przez Wójta Gminy Zabierzów w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Zabierzów zawierającego sposób rozpatrzenia uwag i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zabierzów oraz na stronie internetowej TUTAJ.

Jednocześnie działając na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) informuję o przeprowadzaniu postępowania w sprawie odstąpienia od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pliki do pobrania:

TEKST PLANU
Format: pdf, 129.7 kB
RYSUNEK PLANU
Format: jpg, 437.36 kB
powrót do kategorii
Poprzednia

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.