Środa, 24 kwietnia 2024
Imieniny: Aleks, Grzegorz, Aleksander
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz
Powróć do: Gmina

Charakterystyka Gminy

Gmina Zabierzów jest jedną z największych gmin w Małopolsce. Zajmuje obszar 99,6 km2; liczy ponad 26 tys. mieszkańców. Jest położona w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej nad rzeką Rudawą, w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa. W jej skład wchodzą 23 sołectwa: Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków.

Bolechowice z lotu ptaka

Atutem stanowiącym o dużej atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej gminy Zabierzów, jest jej malowniczy jurajski krajobraz. Znajdujemy tu rozległe kompleksy leśne, niezliczoną ilość urokliwych skał i ostańców wapiennych o fantazyjnych, wręcz baśniowych kształtach, jaskiń, wąwozów, źródeł krystalicznej wody.

Walory naturalne zadecydowały, iż znaczna część obszaru Gminy znalazła się w granicach dwóch parków krajobrazowych: „Dolinki Krakowskie”, który obejmuje jurajskie doliny Bolechowicką, Kobylańską, Będkowską i Kluczwody oraz „Tenczyńskiego” z największym na zachodzie Krakowa kompleksem Lasu Zabierzowskiego oraz Dolinami Aleksandrowicką, Brzoskwinki i przełomem Rudawy pod słynną Skałą Kmity. Jurajskie dolinki przyciągają rzesze turystów, jak i entuzjastów wspinaczek skałkowych. Są także doskonałym miejscem do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, czemu sprzyja gęsta sieć znakowanych szlaków ukierunkowanych na określonego odbiorcę. Szlaki nie omijają licznych i wartościowych obiektów dziedzictwa kulturowego, że wspomnieć tu gotyckie kościoły w Bolechowicach i Rudawie czy założenia dworsko-parkowe w Balicach, Karniowicach, Niegoszowicach, Bolechowicach, a także ich pozostałości np. w Pisarach, Ujeździe i Aleksandrowicach.

Możliwości rekreacyjno-turystyczne, jakie stwarzają zasoby przyrodnicze i kulturowe gminy wzbogacają oferty Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zabierzowie, ośrodków jeździeckich w Brzoskwini, Młynka, Rząsce, Nielepicach, Rudawie i Zabierzowie, a także kompleksy boisk sportowych, place zabaw, czy miejsca wspinaczkowe m.in. w Dolinie Kobylańskieji Dolinie Bolechowickiej.

Gmina Zabierzów dużą wagę przywiązuje również do spraw oświaty, czego wyrazem są nowoczesne zespoły szkolno-przedszkolne w Balicach i Zabierzowie, oraz 6 zmodernizowanych szkół podstawowych (Bolechowice, Brzezie, Kobylany, Nielepice, Rudawa i Rząska). Sieć gminnych szkół i przedszkoli uzupełniają placówki prowadzone przez inne podmioty – szkoły w Bolechowicach, Brzoskwini, Radwanowicach (integracyjna) i Zelkowie, przedszkola w Balicach, Bolechowicach, Brzoskwini, Radwanowicach, Rudawie, Rząsce, Zabierzowie i Zelkowie, a także żłobki w Bolechowicach, Rząsce i Zabierzowie.

Kamieniołom w Zabierzowie z lotu ptaka

Zadania w zakresie wychowania i edukacji realizuje także Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w Zabierzowie, jakkolwiek głównym celem jego działania jest ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy oraz pozyskanie i przygotowanie jej mieszkańców do aktywnego udziału w życiu kulturalnym. Swą ofertę Centrum Kultury kieruje przede wszystkim do młodzieży i dzieci. Obejmuje ona m.in. zajęcia plastyczne, w tym z zakresu ceramiki oraz grafiki komputerowej, wokalno-aktorskie, baletowe, muzyczne, naukę języków obcych. Dla dzieci najmłodszych zorganizowana jest Strefa Malucha, skupiająca dzieci do lat 4. Równie bogaty program oferowany jest osobom dorosłym, aktywnym zawodowo oraz seniorom – zajęcia fitness, gimnastyki rehabilitacyjnej, taneczne czy prowadzone w ramach różnych warsztatów – fotograficznych, muzycznych, plastycznych, języków obcych. Centrum podlegają również biblioteki w Balicach, Bolechowicach, Rudawie i Zabierzowie, które także prowadzą działalność popularyzatorską, organizując konkursy czytelnicze, spotkania autorskie czy publikując różne opracowania z zakresu lokalnej historii, tradycji, itp. Duże znaczenie w działalności Centrum odgrywa Galeria „Na Piętrze”, eksponująca prace miejscowych artystów amatorów oraz artystów profesjonalnych, a także Gminna Orkiestra Dęta, uświetniającą wszelkie lokalne uroczystości. Centrum jest również organizatorem cyklicznych imprez m.in. „Dni Gminy Zabierzów”, „Pikniku Ekologicznego” w Bolechowicach, „Gminnego Dnia Dziecka”, „Gminnych Dożynek.

Należy dodać, że na terenie Gminy Zabierzów działa ponad 60 organizacji pozarządowych, na wielu płaszczyznach wzbogacających jej ofertę, w tym w zakresie kultury i turystyki. Przykładem tego jest organizacja szeregu innych cyklicznych imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych czy kulturalnych.

Korzystne położenie w sąsiedztwie Krakowa i w pobliżu aglomeracji śląskiej, dogodna komunikacja (Kraków Airport – Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków–Balice, autostrada A-4, modernizowana linia kolejowa E-30), jak i sprzyjające inwestorom warunki stwarzane przez Gminę są zasadniczymi czynnikami decydującymi o dynamicznym jej rozwoju, i zaliczeniu do podmiejskich stref o najwyższym stopniu aktywności gospodarczej. Świadczy o tym liczba około 2 500 firm funkcjonujących na terenie Gminy, wśród których nie brakuje potentatów na skalę krajową. Należy dodać, iż stabilność wszelkich działań, nie tylko inwestycyjnych podejmowanych w Gminie zapewniają aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na całym jej obszarze.

Jednym ze spektakularnych przykładów rozwoju Gminy są oddane do użytku w 2015 r. – Rynek wraz z położoną przy nim nową siedzibą Urzędu Gminy, zwaną ratuszem. Należy podkreślić, iż Rynek stał się miejscem spotkań mieszkańców i turystów, miejscem cyklicznych uroczystości, imprez kulturalno-rekreacyjnych, jak np. uprzednio wspomnianych „Dni Gminy Zabierzów” czy świątecznych kiermaszy.

Gmina Zabierzów to gmina o bogatej historii, malowniczych jurajskich krajobrazach a jednocześnie nowoczesnej infrastrukturze technicznej i komunikacyjnej, to miejsce przyjazne zarówno dla mieszkańców, turystów, jak i inwestorów ze względu na bezpieczeństwo, wysoki standard życia, zielone otoczenie i duży potencjał inwestycyjny.

Rynek w Zabierzowie z lotu ptaka

Zadania Gminy w zakresie jej promocji realizuje Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy. Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy o Gminie i jej szeroko rozumianej ofercie. Służy temu m.in. identyfikacja wizualna, której zasadniczym elementem jest logo promocyjne – rozpoznawalny znak łączący w sobie symbol nowoczesności oraz zrównoważonego rozwoju. W ramach działań promocyjnych zostało wydanych wiele materiałów informacyjnych i reklamowych, m.in.: albumy, mapy turystyczne, foldery, przewodniki, pocztówki, spoty reklamowe. Wśród wydawnictw szczególnego wyróżnienia wymaga opublikowana we współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa „Monografia Gminy Zabierzów”, albumy „Zabytki Gminy Zabierzów w rysunkach” i „Gmina Zabierzów w rysunkach”, gra planszowa „Jurajska Kraina Tajemnic”, przewodnik „Rowerem po Gminie Zabierzów”, systematycznie wznawiane mapy turystyczne. Natomiast w sferze przekazu elektronicznego na uwagę zasługuje „Wirtualny Spacer po Gminie Zabierzów” oraz szereg filmów reklamowych pozwalających na  szerokie rozpowszechnienie i zaprezentowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz potencjału Gminy w myśl wiodącego hasła: Gmina Zabierzów – Właśnie Tutaj Zamieszkaj Zainwestuj i Wypoczywaj.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.