Sobota, 02 marca 2024
Imieniny: Halszka, Helena, Radosław
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabierzów o zmianie terminu na składanie uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów

W nawiązaniu do ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jakie ukazało się w dniu 25 stycznia 2024 r., na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), a także w związku z uchwałą Nr XXI/230/20 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów, zmienioną uchwałą nr XXXI/340/21 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 września 2021 r., zawiadamiam o zmianie terminu składania uwag. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Zabierzów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2024 r.

Pozostałe ustalenia podane w stosownym ogłoszeniu z dnia 25 stycznia 2024 r. pozostają bez zmian.

Bartłomiej Stawarz

Zastępca Wójta Gminy Zabierzów

/-/

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.