Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Obwieszczenie Wójta Gminy Zabierzów o zmianie terminu na składanie wniosków do planu ogólnego gminy Zabierzów

W nawiązaniu do ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Zabierzów jakie ukazało się w dniu 29 kwietnia 2024 r. na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) a także w związku z uchwałą Nr LX/670/24 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Zabierzów zawiadamiam o zmianie terminu składania wniosków. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Zabierzów, Rynek 1, 32-080 Zabierzów na formularzu z podaniem imienia, nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz adresu poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazaniem, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem (wraz z jej oznaczeniem), oraz możliwością podania dodatkowych danych do kontaktu takich jak adres do korespondencji lub numer telefonu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2024 r.

Pozostałe ustalenia podane w stosownym ogłoszeniu z dnia 29 kwietnia 2024 r. pozostają bez zmian.

powrót do kategorii
Poprzednia Następna

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.