Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kleszczowie

Tablica informująca o dofinansowaniu budowy projektu

Wnioskodawca: Gmina Zabierzów

Całkowita wartość projektu: 735 110, 47 zł

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach projektu  pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”.

Kwota dotacji: 148 680, 00 zł

Opis projektu: Na działce nr 24/1 w sołectwie Kleszczów w gminie Zabierzów, powstało ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gier sportowych: piłka nożna, koszykówka i siatkówka. Boisko posiada nawierzchnię sportową bezspoinową, dwuwarstwową poliuretanową o wymiarach 19,1 m x 32,1 m.

Boisko wyposażone jest w piłkochwyty, bramki do koszykówki i do piłki nożnej.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania, jako dopełnienie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, w miejscu inwestycji powstało energooszczędne oświetlenie płyty boiska, ciąg pieszo komunikacyjny wraz z ławkami i koszami na śmieci oraz ogrodzenie.

Termin realizacji projektu: 2022