Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kochanowie

Tablica informacyjna projektu

Wnioskodawca:  Gmina Zabierzów

Całkowita wartość projektu: 838 737,88   PLN

Kwota dofinansowania:  182 570,00  PLN

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

Termin realizacji projektu: 2023

Opis projektu:

Zadanie inwestycyjne  polegało na budowie jednego ogólnodostępnego, niekomercyjnego obiektu infrastruktury sportowo- rekreacyjnej pn. : „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kochanowie”.

Powstała w ramach operacji infrastruktura jest ogólnodostępna i niekomercyjna (bezpłatna).

W założonym rezultacie na działce nr 54/1 i 54/2  w Kochanowie zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne sportowe  o nawierzchni poliuretanowej wraz z koszami do koszykówki - 2 szt., bramkami piłkarskimi - 2 szt., zestawem do siatkówki i tenisa w tulejach, piłkochwyty H=6m z bramką i furtką.

Obiekt przeznaczony jest  do gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, siadkówkę, tenisa ziemnego.

W ramach projektu został również ukształtowany i odpowiednio utwardzony teren, zostały wybudowane schody terenowe  oraz zostały przebudowane sieci : kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej.

Teren inwestycji jest oświetlony  a boisko ogrodzone – w ogrodzeniu zostały zamontowanie piłkochwyty o H=6m oraz bramki i furtki. Na terenie zostały zamontowane 3 ławki z oparciem i dwa kosze na śmieci , a powstałe skarpy odpowiednio zabezpieczone.

Projekt będzie realizowany w miejscowości Kochanów zamieszkałej przez 367 mieszkańców - stan na 30.12.2022  r. (dane z ewidencji ludności Gminy Zabierzów)

W ramach prac restauratorskich przeprowadzonych  w latach 2019 - 2021, na działce położonej w  sąsiedztwie  zrealizowanej budowy boiska wielofunkcyjnego w Kochanowie  została odrestaurowana wpisana do rejestru zabytków drewniana willa (Zespół willi Lubomirskich w Kochanowie) – w której obecnie znajduje się filia Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, a w przybudówce znajdują się pomieszczenia świetlicy wiejskiej dla sołectwa Kochanów. 

Realizacja  inwestycji : budowy boiska wielofunkcyjnego w centrum miejscowości przyczyniła się do jeszcze lepszego wykorzystania  centralnego miejsca gdzie w Kochanowie zostało skoncentrowane życie kulturalno-społeczne, zrealizowane zadanie ma wpływ na jeszcze większą aktywizację  społeczną.

Ponadto, zrealizowane zadanie ma charakter innowacyjny w skali miejscowości, w której zostało realizowane, ponieważ jest to pierwsze ogólnodostępne boisko sportowe wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w postaci nawierzchni poliuretanowej.

Należy także podkreślić, że w m. Kochanów nie ma szkoły, a co za tym idzie brak jest jakiejkolwiek przyszkolnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, która mogłaby służyć lokalnej społeczności. Lokalizacja  inwestycji, w  sąsiedztwie filii Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, to miejsce w miejscowości Kochanów gdzie mieszkańcy będą mogli bezpłatnie uprawiać sport i rekreację, spełniając cel i założenia Programu : Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS.

Zrealizowany obiekt przyczyni się do rozwiązania/ zmniejszenia następujących problemów/wyzwań wskazanych w diagnozie LSR LGD Blisko Krakowa:

Zwiększy udział społeczności lokalnej w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju obszaru. Poprawi jakość życia na obszarze w oparciu o lokalne dziedzictwo i zasoby społeczno-gospodarcze. Będzie przeciwdziałać następującym zidentyfikowanym problemom i wyzwaniom: P.2. Ciągle niewystarczającej ofercie czasu wolnego na obszarach wiejskich - powstało nowe miejsce, które uzupełni niewystarczającą ofertę czasu wolnego na obszarach wiejskich, P.3. Uzupełni braki w infrastrukturze społeczno-rekreacyjno-kulturowej na terenie LGD - poprzez wybudowanie ogólnodostępnej bezpłatnej infrastruktury rekreacyjnej - zostało stworzone miejsce umożliwiające spędzanie czasu wolnego wszystkim zainteresowanym mieszkańcom obszaru LGD, W.1. Budowanie silnej tożsamości lokalnej, poczucia przywiązania do miejsca zamieszkania, jego specyfiki i historii - w wyniku operacji powstało miejsce, w którym społeczność lokalna może organizować wszelkie spotkania plenerowe, gry i zawody sportowe, które w naturalny sposób integrują mieszkańców, tak przyjazne miejsce w naturalny sposób buduje tożsamość lokalną, więzi międzyludzkie tworząc miejsce integracji w "małej ojczyźnie", W.4. Włączenie w obieg społeczno-gospodarczy zasobów LGD - powstałe ogólnodostępne miejsce umożliwi mieszkańcom Kochanowa i Gminy Zabierzów poprawić jakość życia oraz pomoże zaktywizować mieszkańców w działaniach mających na celu społeczny rozwój lokalnych społeczności.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.