Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Rudawie na cele działalności kulturalnej

Tablica projektowa

Wnioskodawca: GMINA  ZABIERZÓW

Całkowita wartość projektu: 72 634,69 PLN

Kwota dofinansowania: 41 820,00 PLN

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin realizacji projektu: 2022-2024

Opis projektu:

Operacja  polegała na zaadaptowaniu przez wnioskodawcę - Gminę Zabierzów jednego ogólnodostępnego niekomercyjnego miejsca infrastruktury kulturalnej. 

Powstała w ramach operacji infrastruktura jest ogólnodostępna i  niekomercyjna (bezpłatna). W założonym rezultacie na dz. nr 241/5 w Rudawie w budynku pod adresem Rudawa Rynek 2  powstała sala z przeznaczeniem na działalność kulturalną o powierzchni 120 m2 jako miejsce infrastruktury kulturalnej. Sala znajduje się na pierwszym piętrze budynku, a wejście do niej z zewnątrz zapewnia indywidualny ciąg komunikacyjny - osobna klatka schodowa. Należy podkreślić, iż do sali która została zaadaptowana prowadzi klatka schodowa, która została wybudowane w ubiegłych latach i została wyposażona w  szerokie schody wraz z platformą przyschodową umożliwiającą komunikację pionową osobą z dysfunkcjami ruchu. Do sali która została zaadaptowana przylegają istniejące pomieszczenia sanitarne i gospodarcze wraz z kuchnia. Powstała infrastruktura na terenie już istniejącego budynku umożliwi  aktywnie wykorzystywać czas wolnym od pracy, ma służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu mieszkańców zamieszkujących obszar LGD, jak również turystom. Obiekt pozwoli wzbogacić możliwość uprawiania różnorodnej formy aktywności podejmowanej poza obowiązkami codziennego życia dla odpoczynku, rozrywki i rozwoju własnych zainteresowań, rozbudzaniu nowych pasji. Powstała strefa pozwoli wzbogacić ofertę i możliwości spędzania czasu wolnego i rekreacji, jak również umożliwi organizowanie przez Wnioskodawcę i NGO z terenu LGD rożnego rodzaju, spotkań tematycznych, warsztatów rękodzielniczych  wśród mieszkańców objętych obszarem LGD Blisko Krakowa.

W wyniku realizacji operacji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego. Zachowane zostaną wszystkie warunki dotyczące działań ochronnych i minimalizujących oddziaływanie na środowisko przedmiotowej inwestycji. Charakter oraz zakres projektowanych robót modernizacyjnych, nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko. Po zrealizowaniu operacji obiektem będzie zarządzał Wnioskodawca. Wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania wskaźników realizacji projektu w okresie związania z celem operacji. Wykonawca robót zostanie wybrany zgodnie z zasadami PROW 2014-2020 z zachowaniem konkurencyjności - zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W założonym rezultacie na dz. nr 241/5 w Rudawie w budynku pod adresem Rudawa , Rynek 2 powstanie  Świetlica  wiejska  o pow.120 m2.z przeznaczeniem na działalność kulturalną poprzez modernizację podłogi w pomieszczeniu świetlicy - powierzchnia podłogi to .120 m2.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.