Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
deszcz
4°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Budowa przestrzeni do spędzania czasu wolnego wraz z amfiteatrem w Kleszczowie

Tablica projektowa

Wnioskodawca: Gmina Zabierzów

Całkowita wartość projektu: 663 474,08 PLN

Kwota dofinansowania: 63 940,00 PLN

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin realizacji projektu: 2023-2024

Opis projektu:

Operacja  polegała na wybudowaniu przez wnioskodawcę - Gminę Zabierzów jednego ogólnodostępnego niekomercyjnego obiektu infrastruktury rekreacyjnej. 

W założonym rezultacie na dz. nr 24/1 w Kleszczowie powstała przestrzeń  do spędzania czasu wolnego  wraz z amfiteatrem o powierzchni 1 200,00 m2 jako miejsce infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej. Należy podkreślić, iż projekt został zrealizowany na terenie działki już zagospodarowanej na cele społeczne, jako uzupełnienie już istniejącej infrastruktury, którą jest budynek stanowiący filię Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w którym m.in.  spotykają się seniorzy jak również dzieci i młodzież. Na działce znajduje się również plac zabaw dla dzieci i boisko wielofunkcyjne . Powstała infrastruktura na terenie już istniejącego kompleksu umożliwi w aktywny sposób spędzać czas  na świeżym powietrzu poprzez branie udziału w zajęciach z zakresu kultury i rekreacji w czasie wolnym od pracy, zajęcia  mają służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu mieszkańców zamieszkujących obszar LGD, jak również turystom. Obiekt pozwoli wzbogacić możliwość uprawiania różnorodnej formy aktywności podejmowanej poza obowiązkami codziennego życia dla odpoczynku, rozrywki i rozwoju własnych zainteresowań. Strefa pozwoli wzbogacić ofertę i możliwości spędzania czasu wolnego i rekreacji, jak również umożliwi organizowanie przez Wnioskodawcę i NGO z terenu LGD rożnego rodzaju, spotkań tematycznych, zajęć ruchowych, zajęć teatralnych, muzycznych itp. wśród mieszkańców objętych obszarem LGD Blisko Krakowa. W wyniku zrealizowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się zachwiania równowagi środowiska naturalnego. Zachowane zostaną wszystkie warunki dotyczące działań ochronnych i minimalizujących oddziaływanie na środowisko przedmiotowej inwestycji. Charakter oraz zakres projektowanych robót budowlanych, nie wpłynął negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko. Po zrealizowaniu operacji obiektem będzie zarządzał Wnioskodawca. Wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania wskaźników realizacji projektu w okresie związania z celem operacji.

Wykonawca robót został wybrany zgodnie z zasadami PROW 2014-2020 z zachowaniem konkurencyjności - zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

W założonym rezultacie na dz. nr 24/1 w Kleszczowie powstała przestrzeń  do spędzania czasu wolnego  wraz z amfiteatrem w Kleszczowie wyposażona w: nawierzchnie utwardzone (ciąg spacerowy)- 1 kpl., scenę plenerową  – 1 kpl., amfiteatr  (kilkupoziomowe siedziska wykończone modrzewiem syberyskim) – 1 kpl., zieleń wysoka , zieleń niska ozdobna i trawniki – 1 kpl. , zasilanie rozdzielnicy sceny – 1 kpl., oświetlenie zewnętrzne – 1 kpl.(18 latarni), tablica informacyjna -1kpl. , mała architektura – 1 kpl. (w tym: kosze na śmieci -2 szt., ławki parkowe – 4 szt., stojaki na rowery-3 szt.) , łączna  powierzchnia działki zajęta pod inwestycje to 1 200,00 m2.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.