Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Balicach

Baner Polski Ład

Tytuł projektu: Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Balicach

Wnioskodawca: Gmina Zabierzów

Całkowita wartość projektu: 8 782 944,03 zł

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Kwota dotacji: 4 250 000,00 zł

Opis projektu: Budowa dwóch dwukondygnacyjnych budynków usługowych, z których jeden będzie pełnił funkcję świetlicy wiejskiej z salą wielofunkcyjną, zapleczem kuchennym oraz zapleczem sanitano – szatniowym. W drugim budynku zlokalizowano funkcję Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym znajdować się będą miejsca postojowe dla wozów strażackich, zaplecze szatniowo – sanitarne, pomieszczenie socjalne i magazynowe. Inwestycja obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół budynków z budową parkingu oraz obiektów małej architektury.

Termin realizacji projektu: 2024 - 2025