Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny

Tablica informacyjna projektu

Tytuł projektu: „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny”

Grantobiorca: Gmina Zabierzów

Realizator: Szkoła Podstawowa im. W. Rutkiewicz w Rząsce

Wartość grantu z UE: 70 350,00 zł

Źródło finansowania: 15 Oś Priorytetowa REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie potencjału małopolskich organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe kształcenia ogólnego i zawodowego oraz placówki oświatowe w organizacji nauki i wsparcia uczniów ukraińskich w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, w odpowiedzi na kryzys migracyjny związany z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie.

Środki grantu w wysokości 70 350,00 zł zostaną przeznaczone na zakup i doposażenie Szkoły Podstawowej im. W. Rutkiewicz w Rząsce w 4 zestawy komputerowe, 3 monitory interaktywne, projektor multimedialny i ekran.

Termin realizacji projektu: 2023