Małopolska Wieś 2022 – doposażenie sołectwa Rudawa w Gminie Zabierzów

Tablica projektu Najpiękniejsza wieś

Tytuł projektu: Małopolska Wieś 2022 – doposażenie sołectwa Rudawa w Gminie Zabierzów

Wnioskodawca: Gmina Zabierzów

Całkowita wartość projektu: 48 428,73 zł

Źródło finansowania: Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2022”

Dotacja: 45 000,00 zł

Opis projektu:

Projekt pn. Małopolska Wieś 2022 – doposażenie sołectwa Rudawa w Gminie Zabierzów realizowany jest w związku z zajęciem przez sołectwo Rudawa 2. miejsca w konkursie województwa małopolskiego „Małopolska Wieś 2022” i nagrodą pieniężną w wysokości 45 000 zł.

Na podstawie Uchwały nr LVI/794/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz gmin z terenu województwa małopolskiego nagrodzonych i wyróżnionych w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2022” oraz Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1196/22 z dna 19 lipca 2022 r., w dniu 29 lipca 2022 r. zawarta została umowa między Województwem Małopolskim a Gminą Zabierzów dotycząca udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań własnych gminy w sołectwie Rudawa.

Zakres zadania obejmował:

  • zakup zestawu do ratownictwa medycznego R1 w torbie wg standardów KSRG z szynami Kramera – 1 sztuka
  • zakup defibrylatora i PAD SPO 1 – 2 sztuki
  • zakup laptopa – 1 sztuka
  • zakup podkrzesywarki – 1 sztuka
  • zakup dmuchawki – 1 sztuka
  • dostawę i montaż lamp (naświetlaczy) na stadionie LKS Orlęta Rudawa – 5 sztuk
  • wykonanie tablicy informacyjnej i naklejek promujących źródło finansowania

Termin realizacji projektu: 2022

Pliki do pobrania:

Naklejka
Format: pdf, 34.45 kB