Powróć do: Zabierzów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Rynek w Zabierzowie"

Plan obowiązuje od dnia 2 grudnia 2015 r.

Mapa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Rynek w Zabierzowie". Plan obowiązuje od dnia 2 grudnia 2015 r.

Procedura sporządzania planu

Mapa: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rynek w Zabierzowie"