Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Informujemy, że mapy prezentujące zrealizowane zadania znajdują się na portalu miip.geomalopolska.pl/drogirolnicze