Prace budowlano-remontowe w remizie strażackiej OSP Bolechowice

Tablica informacyjna projektu

Wnioskodawca:  GMINA  ZABIERZÓW

Całkowita wartość projektu: 93 000,00  PLN

Kwota dofinansowania: 29 000,00 PLN

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego .

Termin realizacji projektu: 2023

Opis projektu:

Projekt  polegał na wykonaniu prac budowlano-remontowych w remizie strażackiej OSP Bolechowice. Zakres prac, jaki został wykonany to:

  • malowanie elewacji,
  • przeniesienie AED,
  • rozbiórka schodów wewnętrznych,
  • dostawa i montaż schodów wewnętrznych stalowych
  • uzupełnienie tynków wewnętrznych ścian i malowanie.

Celem tych prac było podniesienie standardu garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolechowicach, co zapewni wyższą gotowość bojową jednostki.

Gmina Zabierzów zobowiązuje się do utrzymania wskaźników realizacji projektu w okresie związania z celem projektu.