Remont kapliczki przy ul. Krakowskiej w miejscowości Rząska

Logo małopolski

Kapliczki małopolskie

Wnioskodawca: Gmina Zabierzów

Całkowita wartość projektu: 69 495 zł

Źródło finansowania: Projekt dofinansowany w ramach konkursu pn. „ Kapliczki Małopolski_2023” ze środków budżetu województwa małopolskiego.

Kwota dotacji: 14 000 zł

Opis projektu: W ramach projektu zostały wykonane prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kapliczce z figurą Matki Boskiej, znajdującej się na działce nr 474/1 w miejscowości Rząska. Przeprowadzone prace przywróciły kapliczce dobry stan techniczny oraz zabezpieczyły przed dalszym niszczeniem. Realizacja zadania przyczyniła się do zachowania/uratowania zabytku, poprawy walorów estetycznych i artystycznych kapliczki.

Termin realizacji projektu: 2023 r.