Rozbudowa drogi gminnej Nr 601657K w km od 0+000 do km 0+514 (obiekt mostowy w km od 0+025 do km 0+034) w miejscowości Kobylany, Gmina Zabierzów

Flaga i godło RP

 

Wnioskodawca: Gmina Zabierzów

Całkowita wartość zadania: 5 884 683,74 zł

Źródło finansowania: Dofinansowaniu zadania z państwowego funduszu celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Koszty kwalifikowalne: 4 540 262,10 zł

Kwota dofinansowania: 2 085 465,00 zł

Opis projektu: Projekt współfinansowany jest ze środków Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg oraz budżetu Gminy Zabierzów.

Realizacja inwestycji zakłada m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowę drogi gminnej, budowę oświetlenia oraz budowę mostu.
Cel inwestycji: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Termin realizacji projektu2021-2024